Дарителска кампания за Варненския некропол

Варненския халколитен некропол е открит случайно при изкопни работи в Западната промишлена зона на гр. Варна през есента на 1972 година. Още в първите гробове е намерено невероятно количество златни и медни изделия, което веднага предизвиква медийна и научна сензация в световен мащаб. Датиран във времето на късната каменномедна епоха (втора половина на V хил. пр.Хр.), некрополът разкрива картината на богато общество от членове с разнороден социален и материален статут, със сложна организация и изградени властови структури. С разнообразието на погребални практики и огромния брой находки от различни материали Варненския халколитен некропол остава най-забележителният и значимият паметник за праисторията не само на Балканите и Европа, но и на целия свят.

На първо място, интересът към него е предизвикан от разнообразието и многобройността на гробните дарове. Сред тях най-голям интерес привличат златните предмети. Те са над 3 000 на брой, а общото им тегло надвишава 6 кг. Разпределението им по гробове е доста показателно: открити са само в 62 комплекса, но теглото на намерените изделия от благородния метал само в гробове 1, 4, 36 и 43 е над 5 кг. Досега за V хил.пр.Хр. другаде не е известна подобна концентрация на златни артефакти. Теглото и количеството на златните находки от Варненския некропол надвишават неколкократно същите показатели на всички открити досега синхронни предмети от този драгоценен метал в целия свят.

Не по-маловажна е обаче значителната разлика в броя и вида и на останалите дарове, открити в отделните гробове. Варненският халколитен некропол илюстрира първите етапи от зараждането на класово общество, което го превръща в свидетелство за появата на първата цивилизация – по-ранна от шумерската и египетската с повече от половин хилядолетие. Предметите от злато бележат социалния статут на притежателите им, а не са израз на тяхното лично богатство. Изглежда, че тук са погребани обитателите на социално-икономическия център на високо развитата общност, населяваща Северозападното Черноморие през втората половина на V хил. пр.Хр.

Разкопките на некропола с няколко прекъсвания траят 13 сезона в периода от 1972 до 1991 г. Общо е разкопана площ от 7 500 кв.м. Дотогава са проучени 301 гроба, от които 93 са на мъже, 67 – на жени, а 47 са символични – без положено в тях тяло. Останалите са нарушени в различна степен от по-късни вкопавания, строителни и земеделски дейности.

аходките от разкопките се съхраняват във Варненския археологически музей, където ежегодно хиляди посетители от целия свят идват да ги разгледат и да научат повече за този блестящ обект. През 2021 г. музеят възобновява разкопките – почти половин век след началото и тридесет години след прекъсването му. За три сезона – до края на 2023 г. – са проучени още 26 гроба. Полученото финансиране от страна на държавата е недостатъчно за осъществяване на поставените от екипа цели. Община Варна помогна с парични средства през миналия сезон, но за 2024 г. не е предвидила такава в бюджета си. Затова Регионалният исторически музей – Варна се обръща с молба за помощ към всички, които искат да бъдат съпричастни към проучването. Необходимата сума за провеждане на един месец от разкопките е около 50 000 лева. Набирането на повече средства ще позволи по-дългата продължителност на теренната работа. Остатъкът ще бъде прехвърлян за проучванията през следващия сезон, като археолозите си поставят за цел пълното изследване на източната част на некропола до края на 2026 година. Всяка помощ – за осигуряване на финансови, материални, транспортни и други средства – ще бъде приемана с благодарност. Станете част от историята, помогнете за проучването на най-значимия археологически паметник на България!

Банковата сметка на Регионалния Исторически музей – Варна е:
 
За дарения в лева:
IBAN: BG 04 CECB 97903124160300
BIC: CECBBGSF
ЦКБ – ВАРНА
 
За дарения в евро:
IBAN: BG 12 CECB 97903424160301
BIC: CECBBGSF
ЦКБ – ВАРНА
 
При превода отбелязвайте „За проучването на Варненския некропол“. Размерът на събраните средства и отчитането на тяхното разходване ежемесечно ще бъдат публикувани на сайта на музея – www.museumvarna.com
 
Със желаещите фирми музеят може да сключи договор за дарение и да издаде необходимите документи. Всеки от дарителите при поискване ще получи грамота за дарение.
За уточняване на финансови въпроси:
 
Желязка Дюлгерова, главен счетоводител
тел. 052 681 015
e-mail: rim_kasa@abv.bg
 
За организационна, научна и практическа информация:
д-р Владимир Славчев, главен асистент
тел. 052 681 027
моб. 0882 916 952
e-mail: vladosl@yahoo.com

Тази онлайн платформа е създадена по проект № BGCULTURE-1.001-0005-C01 „Развиване на Регионален исторически музей – Варна мултифункционално обществено пространство за наука, изкуство, култура и общуване“, финансиран по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г., Програма PA14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“. Цялата отговорност за съдържанието на онлайн платформата се носи от Регионален исторически музей-Варна и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази онлайн платформа отразява официалното становище на ФМ на ЕИП и Оператора на Програма PA14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“.

Регионален Исторически Музей – Варна © 2024 ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ

Софтуерна разработка и поддръжка от ASAP

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.