Градове на шест хиляди години. Резултати от изследванията на англо-украинска експедиция на трипилските мега-селища

Култрата Трипилие-Кукутени често e наричана „последната велика халколитна цивилизация в Европа”. Датира се към 4800 – 2800 г. пр. Хр. и се разпростира на територия от над 2000 км2 – от Карпатите до Днепър.  През цялостното си развитие културата Трипилие-Кукутени запазва керамичните си традиции, като по този начин подчертава своята индивидуалност. Жилищата са строени в различни размери и комбинации, полагайки основите на развитието на огромни селища или „мега-селища” в определени райони на Трипилската култура.
Многобройните керамичните съдове и предмети контрастират с малкото на брой метални предмети, изработени от мед, сребро и злато, откривани в мега-селищата.

В момента се осъществяват два международни интердисциплинарни проекта за изследване на Трипилската култура съвместно с Института по археология в Киев – единият с Университета на Дъръм,Великобритания, а другият – с Римско-Германската Комисия и Университетa „Кристиян Албрехтс”  в Кийл, Германия. Киевско-Дъръмският проект, занимаващ се с археологията на мега-селищата, повдигна четири много важни въпроса:

Как изглежда цялостният план на мега-селищата?

Каква е ролята на жилището в трипилското общество?

Как се развиват плановете на мега-селищата с времето?

Може ли да се долови посока към развитие на местен Европейски урбанизъм?

Мега-селищата са открити за първи път в края на 60-те години на XX  в. с помощта на въздушна фотография. Последвалите разкопки разкриват опожарени жилища, принадлежащи на Трипилската култура. От 2009 г. резултатите от по-прецизните широкомащабни геофизични изследвания се комбинират със сателитни снимки и реконструкции на околната среда.
Тези нови научни насоки и съпътстващите ги терени проучвания имат революционно значение за разгадаването на мега-селищата и чертаят нови вълнуващи научни хоризонти за следващите 25 години.

Подробен геофизичен план на цялото селище Небеливка от 236 ха бе завършен през 2013 г. Планът показва, че вътрешното пространство на селището е организирано по много по-сложен начин, от колкото беше известно преди. Общо са регистрирани 1 370 жилища и 22 обществени сгради. Очертани са кварталите, махалите и индивидуалните жилища на мега-селището. То е било оградено с плитък ров. В центъра му има 55-хектарова „празна” площ, където вероятно са отглеждани домашни животни. Между двете основни жилищни окръжности има пространство с широчина от 60 до 125 м, може би заето от обработваеми градини.
Най-голямата сграда в Небеливка бе разкопана през 2012 г. Тя е приблизително 20 м широка и 60 м дълга. Между предметите, поставени в сградата преди нейното опожаряване, е един сервиз от 22 миниатюрни съдчета, съдържащи храна. Около сградата се откри богат културен пласт, включващ фрагментирана керамика, животински кости и статуетки.

С помощта на математическо моделиране е изчислено, че мега-селището в Небеливка. най-вероятно е обитавано сто и седемдесет години – от 3970 пр. Хр. до 3800 пр. Хр.

В настоящата изложба, която ще бъде показана в с сградата на Варненския Археологически музей от 20 юли до 31 август, ръководителите на проекта показват основните резултати от своите проучвания и разкриват редица детайли от всекидневния живот на трипилските обитатели отпреди шест хиляди години.

За повече подробности – д-р Бисерка Гайдарска, моб. 0887 603634 (след 18 юли) 

Тази онлайн платформа е създадена по проект № BGCULTURE-1.001-0005-C01 „Развиване на Регионален исторически музей – Варна мултифункционално обществено пространство за наука, изкуство, култура и общуване“, финансиран по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г., Програма PA14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“. Цялата отговорност за съдържанието на онлайн платформата се носи от Регионален исторически музей-Варна и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази онлайн платформа отразява официалното становище на ФМ на ЕИП и Оператора на Програма PA14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“.

Регионален Исторически Музей – Варна © 2024 ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ

Софтуерна разработка и поддръжка от ASAP

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.