Обучение на ръководен и експертен персонал от РИМ – Варна по проект № BGCULTURE-1.001-0005-C01

На 26.01.2023 г. и 27.01.2023 г. се проведе обучение за ръководен и експертен персонал от  РИМ – Варна по проект №BGCULTURE-1.001-0005-C01 „Развиване на Регионален исторически музей – Варна като мултифункционално обществено пространство за наука, изкуство, култура и общуване“, финансиран по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г., Програма РА14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“.
 
Основната цел на проведеното обучение е да се подпомогне изграждането на управленския и експертен капацитет на персонала на РИМ-Варна и ефективното и предприемаческо управление на експонираното културно-историческо наследство.
 
Обучението се проведе в рамките на два дни, като бяха с основните теми „Културно предприемачество“ и „Управление на културно-историческото наследство и иновации“, като стремежът беше да се развият знания и умения, необходими за развитието на РИМ – Варна в контекста на новите социално-икономически реалности и предизвикателства. Обучението се проведе от Варненската туристическа камара с подкрепата на Икономически университет – Варна.

Тази онлайн платформа е създадена по проект № BGCULTURE-1.001-0005-C01 „Развиване на Регионален исторически музей – Варна мултифункционално обществено пространство за наука, изкуство, култура и общуване“, финансиран по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г., Програма PA14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“. Цялата отговорност за съдържанието на онлайн платформата се носи от Регионален исторически музей-Варна и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази онлайн платформа отразява официалното становище на ФМ на ЕИП и Оператора на Програма PA14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“.

Регионален Исторически Музей – Варна © 2024 ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ

Софтуерна разработка и поддръжка от ASAP

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.