Обучение за ръководен и експертен персонал на РИМ – Варна

ПРОЕКТ № BGCULTURE-1.001-0005-C01 

„РАЗВИВАНЕ НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ-ВАРНА КАТО МУЛТИФУНКЦИОНАЛНО ОБЩЕСТВЕНО ПРОСТРАНСТВО ЗА НАУКА, ИЗКУСТВО,  КУЛТУРА И ОБЩУВАНЕ“

Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство

2014-2021 г., Програма PA14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“

 

ОБУЧЕНИЕ ЗА РЪКОВОДЕН И ЕКСПЕРТЕН ПЕРСОНАЛ НА РИМ – ВАРНА

26.01.2023 г. – 27.01.2023 г.

Зала 116, Икономически университет – Варна

– “КУЛТУРНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО” – за експертен и ръководен персонал на РИМ- Варна – 26 януари 2023 г. от 9.00 до 13.00 часа в зала 116 на Икономически университет – Варна.

– “УПРАВЛЕНИЕ НА КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО И ИНОВАЦИИ” – за ръководен персонал на РИМ- Варна – 27 януари 2023 г. от 9.00 до 13.00 часа в зала 116 на Икономически университет – Варна .

За да вземете участие в обучението, следва да попълните следната заявка за участие в срок до 20 януари 2023 г.:  https://forms.gle/AWH9SnJdG6s3rWbn9

Всички участници, преминали обучението ще получат сертификат. 

Тази онлайн платформа е създадена по проект № BGCULTURE-1.001-0005-C01 „Развиване на Регионален исторически музей – Варна мултифункционално обществено пространство за наука, изкуство, култура и общуване“, финансиран по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г., Програма PA14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“. Цялата отговорност за съдържанието на онлайн платформата се носи от Регионален исторически музей-Варна и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази онлайн платформа отразява официалното становище на ФМ на ЕИП и Оператора на Програма PA14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“.

Регионален Исторически Музей – Варна © 2024 ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ

Софтуерна разработка и поддръжка от ASAP

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.