ПРЕДСТАВИТЕЛНА СРЕЩА „ИНТЕЛИГЕНТЕН МУЗЕЙ, ИНТЕЛИГЕНТНА ТУРИСТИЧЕСКА ДЕСТИНАЦИЯ“

ПРЕДСТАВИТЕЛНА СРЕЩА
„ИНТЕЛИГЕНТЕН МУЗЕЙ, ИНТЕЛИГЕНТНА ТУРИСТИЧЕСКА
ДЕСТИНАЦИЯ“
 
 
за едно по-различно мултифункционално пространство, културно многообразие,
среда на отворено общуване и център за наука, култура и изкуство

 
2 ноември 2023 г. (четвъртък), 16.00 часа
Учебен музей (сграда на Археологически музей)
гр. Варна, ул. „Мария Луиза“ № 41

 
На 2 ноември 2023 г. (четвъртък) от 16.00 часа в учебния музей на отдел  „Археология“ (археологически музей) при РИМ-Варана ще се проведе представителна  среща по проект „Развиване на Регионален исторически музей-Варна като  мултифункционално обществено пространство за наука, изкуство, култура и общуване“ с финансовата подкрепа от Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г., Програма PA14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“.

 
Срещата се организира от РИМ-Варна съвместно с ИУ-Варна (партньор по  проекта) под наслов „Интелигентен музей, интелигентна туристическа дестинация“.

 
По време на събитието екипът от научни изследователи от ИУ-Варна доц. Генка Рафаилова, гл.ас.д-р Красимира Янчева и гл.ас.д-р Тодор Дянков ще представят разработения в рамките на проекта предприемаческия план за развитие на РИМ-Варна, споделяне на резултати от партньорството между музея и университета.

Експертният екип, който разработи предприемаческия план по този проект ще представи възможностите и решенията как РИМ-Варна да се превърне в многофункционално пространство с интелигентни преживявания за неговите посетители и в двигател на  значими социални и културни промени в град Варна.
 
 
В резултат на проекта е разработена монография „Развитие на интелигентна туристическа дестинация ‘2030 /на примера на община Варна“ с автори Генка Рафаилова,  Златка Тодорова и Христина Филипова, която ще бъде представена и ще постави акцент върху развитието на гр. Варна като интелигентна туристическа дестинация.
 
 
В срещата ще участват партньори на РИМ-Варна по проекта, представители на целевите групи и други заинтересовани страни. 

Тази онлайн платформа е създадена по проект № BGCULTURE-1.001-0005-C01 „Развиване на Регионален исторически музей – Варна мултифункционално обществено пространство за наука, изкуство, култура и общуване“, финансиран по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г., Програма PA14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“. Цялата отговорност за съдържанието на онлайн платформата се носи от Регионален исторически музей-Варна и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази онлайн платформа отразява официалното становище на ФМ на ЕИП и Оператора на Програма PA14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“.

Регионален Исторически Музей – Варна © 2024 ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ

Софтуерна разработка и поддръжка от ASAP

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.