Представяне на проект „Преобразяване на РИМ-Варна в приобщаващ и социално иновативен музей“

ПРОВЕДЕ СЕ ПЪРВАТА ВСТЪПИТЕЛНА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ „ПРЕОБРАЗЯВАНЕ НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ-ВАРНА В ПРИОБЩАВАЩ И СОЦИАЛНО ИНОВАТИВЕН МУЗЕЙ“ С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА НАЦИОНАЛЕН ФОНД „КУЛТУРА“
На 13 октомври 2022 г. от 10.30 часа в сградата на Етнографски музей към РИМ – Варна се проведе първата информационна среща по проект „Преобразяване на Регионален исторически музей – Варна в приобщаващ и социално иновативен музей“, финансиран от Национален фонд Култура по „Програма за възстановяване и развитие на държавни, регионални и общински културни институции“.
Основният акцент на встъпителната среща на проекта беше поставен върху основните аспекти на проекта, неговите цели, и резултати.
Специален гост на събитието беше г-жа Антония Йовчева, директор дирекция „Духовно развитие и култура“ Община Варна.
Проектът предизвика интереса на голям брой медии, чиито представители присъстваха на срещата днес.
В срещата ще взеха участие уредници от отдел „Нова история на Варна“; отдел „Етнография“; отдел „Българските земи XV – XIX в“; отдел „Природа“; музеен обект „Аладжа манастир“.
Проектът е с общ бюджет 71 398,00 лв. и с период на изпълнение от 15 август 2022 г. до 31 декември 2023 г.
Асоциирани партньори в проекта са СУ за хуманитарни науки и изкуства „Константин Преславски“, ЦПЛР „Общински детски център“ гр. Варна, Сдружение „Таляна“ и Фондация „Радост за нашите деца“.
Основната цел на проекта е РИМ-Варна да се превърне в приобщаващ и социално иновативен музей посредством осигуряване на достъпност до експозиционните му пространства и прилагане на технологични решения за атрактивно и модерно представяне и взаимодействие с публиките на музея.
В рамките на проекта ще бъдат изпълнени следните конкретни цели:
1. Осигуряване на достъп на хора с намалена подвижност до и в сградите на някои от най – посещаемите музейни експозиции на следните отдели от РИМ-Варна: отдел „Нова история на Варна“; отдел „Етнография“; отдел
„Българските земи XV – XIX в“; отдел „Природа“; музеен обект „Аладжа манастир;
2. Достъп до информация за техните експозиции и колекции, поднесена в подходяща форма за употреба от хора с намалена подвижност;
3. Подобряване на микроклимата в отделни помещения в сградите на някои от посочените отдели с цел осигуряване на безопасност, хигиена, зрителен и физически комфорт на техните посетители.

Тази онлайн платформа е създадена по проект № BGCULTURE-1.001-0005-C01 „Развиване на Регионален исторически музей – Варна мултифункционално обществено пространство за наука, изкуство, култура и общуване“, финансиран по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г., Програма PA14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“. Цялата отговорност за съдържанието на онлайн платформата се носи от Регионален исторически музей-Варна и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази онлайн платформа отразява официалното становище на ФМ на ЕИП и Оператора на Програма PA14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“.

Регионален Исторически Музей – Варна © 2024 ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ

Софтуерна разработка и поддръжка от ASAP

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.