Продължават дейностите по проект Codes of Cultural Heritage

Продължават дейностите по проект Codes of Cultural Heritage , финансиран по програма Еразъм +.

Ученици от училищата партньори в проекта наскоро завършиха своята вълнуваща верижна история „Разбивачи на кодове по следите на изгубения артефакт“, отвеждайки читателите на приключение от Брага до Брюксел.


Изпълнен с вълнение и смелост, разказът следва дръзки тийнейджъри, декодиращи улики и разкриващи тайните на изгубен артефакт. Този творчески проект не само демонстрира уменията на учениците да разказват истории, но също така изгражда отношение към културното наследство и работата в екип.

Ученици и учители от Ecole Ecole fondamentale Héliport в Брюксел и средното училище Alberto Sampaio в Брага си партнират в прилагането на иновативните планове за уроци разработени в рамките на проекта.

От виртуални класни стаи до практически занятия, тази инициатива насърчава междукултурното разбирателство, като същевременно подобрява обучението на децата. Чрез работа в екип и споделени цели, учениците придобиват основни умения нужни за успеха им в новия глобализиран свят.

В Брюксел бе проведен семинар във фондация Boghossian (Art Déco Museum – Villa Empain) под надслов „От Арт Нуво до Артдеко”.

Геометричните фигури и шаблони са в центъра на творческата дейност, която отвежда децата в самото сърце на архитектурния стил. По време на работилницата учениците използват: позлатен релефен контур, цветна хартия с подсказани Артдеко елементи (шаблони, градини, дрехи, форми), ножици, лепило и… своята креативност. Децата също така обсъдиха еволюцията на нагласите, тенденциите и промените в обществото.

Ученици от 11 клас в Agrupamento de Escolas Alberto в Брага се включиха в завладяващ урок, вдъхновен от Регионален исторически музей – Варна / Varna Regional Museum of History . Сесията, фокусирана върху най-старото обработено злато в света, предизвика оживена дискусия. Децата научиха множество интересни факти и бяха впечатлени от майсторството на древните обитатели на днешна Варна. Чрез съвместното начинание учениците не само научиха повече за историята, но и заздравиха връзките си с учители и връстници, подчертавайки ролята на международните партньорства в образованието.

Вълнуваме се да ви предоставим информация към напредъка на нашата бъдеща платформата CCH-Hubs! Продължаваме да развиваме платформата, а, партньорите Регионален исторически музей – Варна, Асоциация Истанбул STEAM (Наука, Технология, Образование, Култура, Изкуство) и Националният музеен комплекс „Молдова“ в Яш – работиха усилено, създавайки увлекателни видеоклипове за предстоящата поредица от експертни беседи.

Нашите експерти се задълбочиха в редица теми, включително опазване на културното наследство, ролята и мисията на музеите, семинари и образователни програми, въвличане на общността, цифрови технологии и връзката между туризма, селското стопанство и културното наследство. Тези видеоклипове обещават да предложат ценни гледни точки, които ще обогатят нашето разбиране за културата наследство.

Тази онлайн платформа е създадена по проект № BGCULTURE-1.001-0005-C01 „Развиване на Регионален исторически музей – Варна мултифункционално обществено пространство за наука, изкуство, култура и общуване“, финансиран по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г., Програма PA14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“. Цялата отговорност за съдържанието на онлайн платформата се носи от Регионален исторически музей-Варна и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази онлайн платформа отразява официалното становище на ФМ на ЕИП и Оператора на Програма PA14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“.

Регионален Исторически Музей – Варна © 2024 ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ

Софтуерна разработка и поддръжка от ASAP

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.