РИМ-Варна с ново оборудване по проект с финансовата подкрепа на Министерство на културата

Успешно приключи проектът „Модернизиране оборудването на фондохранилищата на отдел „Най-нова история“ към Регионален исторически музей-Варна с финансовата подкрепа на Министерството на културата. Благодарение на проекта е закупено модерно оборудване за част от фондохранилищата на отдел „Най-нова история“. Бяха монтирани нови стелажни модули с цел осигуряване на допълнително пространство за новопостъпващи културни ценности. Отделно се закупиха и четири метални шкафа с чекмеджета за съхраняване предимно на експонати от хартия, включително големия брой плакати и афиши, с които разполага фондът на отдела.
 
 
Проектът допринася за осигуряване на устойчиви условия за съхраняване на движимите културни ценности чрез подобряването на микроклимата във фондохранилищата. За тази цел бяха закупени два броя влагоуловители, които отговарят на високи технически характеристики, и спомагат за контрола и редуцирането на влажността в помещенията.
 
 
В резултат на изпълнение на проекта се модернизира оборудването и условията за работа в част от фондохранилищата на Регионален исторически музей – Варна. Подобриха се възможностите за съхраняване на многобройните и разнородни експонати във фондохранилищата на отдела. Създаването на устойчиви условия за опазване и съхраняване на движимите културни ценности в РИМ – Варна допринася за запазване на тяхната експозиционна и научна стойност.

Тази онлайн платформа е създадена по проект № BGCULTURE-1.001-0005-C01 „Развиване на Регионален исторически музей – Варна мултифункционално обществено пространство за наука, изкуство, култура и общуване“, финансиран по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г., Програма PA14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“. Цялата отговорност за съдържанието на онлайн платформата се носи от Регионален исторически музей-Варна и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази онлайн платформа отразява официалното становище на ФМ на ЕИП и Оператора на Програма PA14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“.

Регионален Исторически Музей – Варна © 2024 ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ

Софтуерна разработка и поддръжка от ASAP

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.