Саркофази от римският некропол на Одесос

При прокарване на траншея за полагане на водопровод, по ул. „Ангел Кънчев”, в отсечката между улиците „Цар Иван Срацимир” и „Хан Маламир”, работниците се натъкнаха на три саркофага. Поради факта, че саркофазите се намират под асфалтовата настилката на съвременната улица имахме възможност да ги проучим само в границите на оформения изкоп.

Саркофазите са изработени от  жълтеникав варовик (към времето на откриване – много ронлив). Те са грижливо издялани с относително правилна форма. Повърхностите са грубо заравнени с длето, следи от което ясно личат. Коритата им са с формата на паралелепипед. Покрити са с хоризонтално поставени плочи.

Първият саркофаг е ориентиран по посоката изток–запад. Покрит е с две поставени една до друга плочи. Скелетът е положен по гръб, ръцете изпънати покрай тялото. Главата е на изток, а краката – на запад. Костите се откриха в лошо състояние (полуизгнили). Инвентарът се състои от еднофитилна керамична лампа, моделирана на калъп, коринтски тип и фрагменти от стъклен съд, със сферично тяло и издължена шийка (балсамарий), поставен на място над главата на покойника. Намериха се фрагменти от друг стъклен съд, с камбановидно тяло (балсамарий), поставен на място между коленете на покойника. Стъклените съдове също са открити в много лошо състояние.

По откритите находки можем да предположим, че погребението е извършено в първата половина на III в.

Вторият саркофаг се намира на 6 м от първия, в южна посока и е ориентиран по посоката север–юг. Покрит е с три поставени една до друга отгоре непрецизно одялани плочи, споени с хоросан, примесен с парченца керамика. В саркофага е прониквано в ново време и цялото му съдържание е разбъркано – липсват част от костите, има голяма вероятност да са взети част от погребалните дарове. Бяха намерени само някои от костите на скелета, разбъркани и повечето от тях – натрошени. Черепът не беше открит. Не може да се прецени как, като положение и ориентация, е било поставено тялото. Инвентарът се състои от бронзова монета (износена от употреба) на Антонин Пий (138–161), бронзова монета на Нерон (54–68), бронзова стригила, безлични фрагменти от силно натрошена керамична лампа, фрагменти от стъклени съдчета (издължена шийка от балсамарий) и силно корозирала и обезличена желязна част от сгъваем стол (?).

Според откритите находки времето на погребение може да се датира към края на II в.

Третият саркофаг е ориентиран по посоката север–юг. Покрит е с две поставени една до друга плочи. Скелетът е положен по гръб. Главата е на север, а краката – на юг. Инвентарът е открит около стъпалата на индивида, с изключение на монетата открита между ребрата. Инвентар: еднофитилна керамична лампа, моделирана на калъп, подпечатана с релефна марка, от същия тип като тази от първия саркофаг, но друг вариант; керамична стомна със сферично тяло; три балсамария; бронзова стригила, идентична на предната и вероятно изработени от един майстор; бронзова кука за плетене на рибарски мрежи, на едната й половина беше запазена част от навита нишка за плетене и медна монета (в лошо състояние) от I–II в.

Според откритите находки и приведените примери погребението е извършено в началото на III в.

Известните досега в близост различни гробни съоръжения и тук публикуваните са от северозападния некропол на Одесос, покрай пътя за Марцианопол.

Ръководител на проучването: д-р Христо Кузов

Тази онлайн платформа е създадена по проект № BGCULTURE-1.001-0005-C01 „Развиване на Регионален исторически музей – Варна мултифункционално обществено пространство за наука, изкуство, култура и общуване“, финансиран по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г., Програма PA14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“. Цялата отговорност за съдържанието на онлайн платформата се носи от Регионален исторически музей-Варна и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази онлайн платформа отразява официалното становище на ФМ на ЕИП и Оператора на Програма PA14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“.

Регионален Исторически Музей – Варна © 2024 ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ

Софтуерна разработка и поддръжка от ASAP

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.