Спасително теренно проучване по трасето на източната късноримска крепостна стена на Одесос

Най-ранните археологически материали от спасителните проучвания могат да се свържат с предполагаем гроб, разрушен при трасирането на късноримската крепостна стена. От него произхожда червенофигурен арибаловиден лекит с изображение на сфинкс и теракотена фигурка на трон (женско божество?), от класическия период.

Най-ранен е градежът на крепостен зид с посока Ю/И – С/З. Той е зидан при външната си лицева част от квадри, подредени надлъжно и напречно една до друга, в система „биндер-лойфер“. Вътрешното лице е оформено от по-малки, обработени каменни блокчета. Изграждането на крепостната стена е през втор. четв. на IV в.

По-късните структури са от V–VI в. Това са сгради от грубо обработени камъни на глинена и калова спойка.

Най-късните проучени останки са изградени през периода на османското владичество. Разкрита добре съхранена улица от XVII – нач. на XIX в. По-късно над нея са изградени три керамични тръбопровода и жилища. Те се отнасят към втората половина на XIX в.

Ръководител на проучването: д-р Х. Кузов 

Тази онлайн платформа е създадена по проект № BGCULTURE-1.001-0005-C01 „Развиване на Регионален исторически музей – Варна мултифункционално обществено пространство за наука, изкуство, култура и общуване“, финансиран по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г., Програма PA14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“. Цялата отговорност за съдържанието на онлайн платформата се носи от Регионален исторически музей-Варна и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази онлайн платформа отразява официалното становище на ФМ на ЕИП и Оператора на Програма PA14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“.

Регионален Исторически Музей – Варна © 2024 ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ

Софтуерна разработка и поддръжка от ASAP

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.