Деница Йорданова

Експерт „Програми и проекти“ в Регионален исторически музей – Варна
E-mail:  pr.projects.rimvarna@gmail.com

«L’homme est un être culturel par nature parce qu’il est un être naturel par culture.»  Edgar Morin (sociologue)

Професионален опит:

 • От 2017 г. до момента
  Експерт „Програми и проекти“
  Регионален исторически музей – Варна, бул. „Мария Луиза“ 41, гр. Варна 9000
 • От 2021 г. до 2023 г.
  Сътрудник „Европейски програми и проекти“
  Икономически университет – Варна, бул. „Княз Борис І“ №77, гр. Варна 9002,
 • От 2015 г. до 2017 г.
  Асистент „Икономическа социология (Приложни изследвания)”
  Катедра „Социални и хуманитарни науки” Икономически университет – Варна, бул. „Княз Борис І“ №77, гр. Варна 9002
 • От 2013 г. до 2015 г.
  Експерт „Програми и проекти”
  Икономически университет – Варна, бул. „Княз Борис І“ №77, гр. Варна 9002
 • От 2008 г. до 2010 г.
  • Координатор международни проекти
  • СНЦ „Международен институт по мениджмънт“ към Висше училище Международен колеж, гр. Варна, България

Образование:

 • 2006 – 2007 г., Магистър по приложна социология „Колективен мениджмънт и одит“ (Evaluation et Management de la Concertation), Институт по приложна социология „Реймон Людру“, Университет „Льо Мирай“, гр. Тулуза, Франция
 • 2002 – 2006 г., Бакалавър по социология, научна насоченост Департамент по социология, Университет „Льо Мирай“, гр. Тулуза, Франция
 • 1997 – 2002 г., Средно образование с първи профил „Френски език“, втори профил „Английски език“ IV Eзикова гимназия „Фредерик Жолио-Кюри, гр. Варна, България

Езици: френски, английски, италиански

Сфера на професионални интереси: публични политики за развитие на културния сектор; културно-историческо наследство; образователни дейности и програми в областта на културата; програми и проекти на национално и международно ниво; развитие на музейната дейност чрез инструментите, които предлагат програмите и проектите.

Тази онлайн платформа е създадена по проект № BGCULTURE-1.001-0005-C01 „Развиване на Регионален исторически музей – Варна мултифункционално обществено пространство за наука, изкуство, култура и общуване“, финансиран по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г., Програма PA14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“. Цялата отговорност за съдържанието на онлайн платформата се носи от Регионален исторически музей-Варна и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази онлайн платформа отразява официалното становище на ФМ на ЕИП и Оператора на Програма PA14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“.

Регионален Исторически Музей – Варна © 2024 ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ

Софтуерна разработка и поддръжка от ASAP

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.