Татяна Щерева

IMG_1086

Главен уредник, Завеждащ отдел „Етнография“ при РИМ – Варна
t_a_t_q_n_a@abv.bg

 Сфера на научни интереси: традиционни празници и обичаи на населението във Варненския регион; бит и култура на еврейската и арменската диаспора във Варна; бит и култура на моряшките семейства във Варна в периода на социализма.

Образование и квалификации:

–  2013 Магистър по етнология, ВУ „Св. Св. Кирил и Методий”, ИФ, катедра „Нова история“

– 1995-1999 Бакалавър по Културология, ВСУ „Черноризец храбър“, специалност Мениджмънт в културата

– 2015 Експерт в областта на Етнографията в регистъра на Министерството на културата по чл. 96, ал. 4 от Закона за културното наследство

Професионален опит:

 • 2022 Главен уредник, Завеждащ отдел „Етнография“
 • 1999-2021 уредник – фондохранител
 • 1985-1998 фондохранител

Етнографски експедиции и теренни проучвания в гр. Варна и селищата от Варненския регион

Организация на изложби:

В залите на музея уредени над 100 временни изложби

Подбрани изложби:

 • Пътуваща изложба „Варна – царицата на черно море“
 • 2023 „Традиционните весели дни на зимата“
 • 2022 “Обредни хлябове“
 • 2019 „Дарители и дарения“; „Хлябът и виното от древността до наши дни“
 • 2018 „Добре ми дошъл бял и червен Великден“; „ В света на фотографията – у дома“
 • 2007 „Des Thraces aux Ottomans“ – археология и етнография – гостуваща изложба в Париж

Отпечатани  в научни сборници  42 публикации в областта на Етнологията

Подбрани публикации 

 1. Петльовден на границата между традиция и съвременност. В: Българска етнология. 2006, кн. 1, 82 – 85
 2. За арменците – занаятчии във Варна през погледа на техните ученици. В: Народните занаяти – минало, настояще и бъдеще, т. VІІ, Габрово 2012, 280-286
 3. Щрихи от историята и битието на еврейската общност във Варна. В: Страдание и спасение. Паметта на еврейските общности в Русе, Шумен и Варна. Русе 2015, 33 – 41
 4. Из живота на моряшките семейства в град Варна в периода на социализма. В: Морето – граница или врата. Водата и градът. Бургас, 2013, 69-76
 5. Обществени и домашни бани във Варна (края на ХІХ и началото на ХХ в.). В: Camera Danubiana – Образи от градовете в страните по Дунав. Русе 2018, 117-125

Тази онлайн платформа е създадена по проект № BGCULTURE-1.001-0005-C01 „Развиване на Регионален исторически музей – Варна мултифункционално обществено пространство за наука, изкуство, култура и общуване“, финансиран по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г., Програма PA14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“. Цялата отговорност за съдържанието на онлайн платформата се носи от Регионален исторически музей-Варна и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази онлайн платформа отразява официалното становище на ФМ на ЕИП и Оператора на Програма PA14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“.

Регионален Исторически Музей – Варна © 2024 ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ

Софтуерна разработка и поддръжка от ASAP

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.