Захари Петков

Препаратор в Отдел „Природа”, Регионален Исторически Музей – Варна
Служебен телефон: + 359 52 618 011
e-mail: Zahari.Petkov@abv.bg

Образование:
Техникум по дървообработване и горско стопанство – гр. Варна
Ловно и горско стопанство (2007)

Заемани длъжности:
Отдел „Природа” към Регионален Исторически Музей-Варна: Препаратор  2008-

Тази онлайн платформа е създадена по проект № BGCULTURE-1.001-0005-C01 „Развиване на Регионален исторически музей – Варна мултифункционално обществено пространство за наука, изкуство, култура и общуване“, финансиран по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г., Програма PA14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“. Цялата отговорност за съдържанието на онлайн платформата се носи от Регионален исторически музей-Варна и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази онлайн платформа отразява официалното становище на ФМ на ЕИП и Оператора на Програма PA14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“.

Регионален Исторически Музей – Варна © 2024 ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ

Софтуерна разработка и поддръжка от ASAP

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.