Успешно начало на кампанията за набирането на средства за проучване на Варненския халколитен некропол

Успешно начало бележи кампанията за набирането на средства за проучването на Варненския халколитен некропол. Повече за кампанията можете да научите от интервюто пред СКАТ с ръководителя на разкопките, д-р Владимир Славчев.
 
За желаещите да дарят, банковата сметка на Регионалния исторически музей – Варна е:
 
За дарения в лева:
IBAN: BG 04 CECB 97903124160300
BIC: CECBBGSF
ЦКБ – ВАРНА
 
За дарения в евро:
IBAN: BG 12 CECB 97903424160301
BIC: CECBBGSF
ЦКБ – ВАРНА
 
При превода, моля отбелязвайте „За проучването на Варненския некропол“.
 
Със желаещите фирми музеят може да сключи договор за дарение и да издаде необходимите документи. Всеки от дарителите при поискване ще получи грамота за дарение.
 
Обявяването на размера на събраната сума е ежемесечно, към последното число на месеца.
 
За уточняване на финансови въпроси:
Желязка Дюлгерова, главен счетоводител
тел. 052 681 015
e-mail: rim_kasa@abv.bg
 
За организационна, научна и практическа информация:
д-р Владимир Славчев, главен асистент
тел. 052 681 027
моб. 0882 916 952
e-mail: vladosl@yahoo.com 

Тази онлайн платформа е създадена по проект № BGCULTURE-1.001-0005-C01 „Развиване на Регионален исторически музей – Варна мултифункционално обществено пространство за наука, изкуство, култура и общуване“, финансиран по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г., Програма PA14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“. Цялата отговорност за съдържанието на онлайн платформата се носи от Регионален исторически музей-Варна и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази онлайн платформа отразява официалното становище на ФМ на ЕИП и Оператора на Програма PA14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“.

Регионален Исторически Музей – Варна © 2024 ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ

Софтуерна разработка и поддръжка от ASAP

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.