Археологически музей

Археологически музей е сред най–големите музеи в страната. В него се съхраняват едни от най–забележителните и ценни паметници на световнатакултура. Той се превърнав културен и научен център с много висококвалифицирани специалисти.

Етнографски музей

В музея са изложенидемонстрации на основнитепоминъцина българитеот Варненско–земеделие, животновъдство, пчеларство, риболов, лозарствои занаяти, като бъчварство, медникарство, кожухарствои абаджийство(шивачи).

Музей на възраждането

От юни 2006 г. Музеятепреместенна ул. Л.Заменхоф21 в специалноремонтиранасградавъввъзрожденскистил, представящанова постоянна експозиция с художник-проектант ЦветанаВековаи автор на експозиционнияплан гл.ас. Ст. Димитрова.

Музей за нова история на Варна

Музеят за нова история на Варна се намира в едно от най-живописните кътчета на града – „Гръцката махала“. Каменната сграда, архитектурен паметник на културата, в която е представена музейната експозиция, е една от най-старите във Варна. Предполага се, че е строена през 30-те – 40-те години на ХІХ в. и е била дом на един от заможните търговци по онова време – Роде. През 1851 г. в къщата на сегашната улица “8-ми ноември” се настанява консулството на Кралство Белгия.

Природонаучен музей

Природонаучният музей във Варна изучава и популяризира организмовия свят на Черно море и Българското черноморско крайбрежие. От 1962 год. експозицията на музея служи неизменно на системата на основното и средното образование в Община Варна. По идея на първия музеен уредник и завеждащ отдел н.с. Иван Пешев музейното пространство с ограничена площ е организирано на еволюционен принцип с цел по-достъпното за учениците усвояване на закономерностите и явленията в природата.

Тази онлайн платформа е създадена по проект № BGCULTURE-1.001-0005-C01 „Развиване на Регионален исторически музей – Варна мултифункционално обществено пространство за наука, изкуство, култура и общуване“, финансиран по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г., Програма PA14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“. Цялата отговорност за съдържанието на онлайн платформата се носи от Регионален исторически музей-Варна и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази онлайн платформа отразява официалното становище на ФМ на ЕИП и Оператора на Програма PA14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“.

Регионален Исторически Музей – Варна © 2024 ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ

Софтуерна разработка и поддръжка от ASAP

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.