Екип

Директор на РИМ - Варна

гл.ас.д-р Игор Лазаренко
Директор
Имейл

Отдел "Археология"

гл. ас. д-р Мария Манолова-Войкова
Завеждащ отдел Археология
Имейлm_manolova@gmail.com

Д-р Владимир Славчев
главен асистент
Имейлvslavchev@gmail.com

гл. ас. д-р Васил Тенекеджиев
Гл. асистент в отдел Археология
Имейлvasil@

Отдел "Етнография"

Име Фамилия
Длъжност
Имейлprimer@primer.bg

Име Фамилия
Длъжност
Имейлprimer@primer.bg

Отдел "Българските земи ХV-XIX в."

Име Фамилия
Длъжност
Имейлprimer@primer.bg

Име Фамилия
Длъжност
Имейлprimer@primer.bg

Отдел "Природа"

Име Фамилия
Длъжност
Имейлprimer@primer.bg

Име Фамилия
Длъжност
Имейлprimer@primer.bg

Отдел "Нова история"

Име Фамилия
Длъжност
Имейлprimer@primer.bg

Име Фамилия
Длъжност
Имейлprimer@primer.bg

Отдел "Най-нова история"

Име Фамилия
Длъжност
Имейлprimer@primer.bg

Име Фамилия
Длъжност
Имейлprimer@primer.bg

Отдел "Администрация"

Име Фамилия
Длъжност
Имейлprimer@primer.bg

Име Фамилия
Длъжност
Имейлprimer@primer.bg

Отдел "Връзки с обществеността"

Име Фамилия
Длъжност
Имейлprimer@primer.bg

Име Фамилия
Длъжност
Имейлprimer@primer.bg

Отдел "Проекти"

Име Фамилия
Длъжност
Имейлprimer@primer.bg

Име Фамилия
Длъжност
Имейлprimer@primer.bg

Тази онлайн платформа е създадена по проект № BGCULTURE-1.001-0005-C01 „Развиване на Регионален исторически музей – Варна мултифункционално обществено пространство за наука, изкуство, култура и общуване“, финансиран по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г., Програма PA14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“. Цялата отговорност за съдържанието на онлайн платформата се носи от Регионален исторически музей-Варна и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази онлайн платформа отразява официалното становище на ФМ на ЕИП и Оператора на Програма PA14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“.

Регионален Исторически Музей – Варна © 2024 ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ

Софтуерна разработка и поддръжка от ASAP

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.