Наталия Енева

Главен уредник Учебен музей, РИМ-Варна

Сфера на научни интереси:
Братя Шкорпил, чехите в България, културно-историческо наследство /КИН/, дигитализация на КИН, културна география, културен туризъм, музеологияq музейна педагогика

Образование и квалификации:
2023 г. Докторант редовна форма на обучение, Специалност: Социално-икономическа география (Социална и културна география), Катедра „География“, Исторически факултет, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“
2006 г. Магистърска степен по география и социално-икономическа география, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“
2000 г. Магистърска степен по история, специализация История и археология на Черноморието през Античността и Средновековието, ВСУ „Черноризец Храбър“

Професионален опит:
2022 – главен уредник Учебен музей, РИМ-Варна
септември 2022 – януари 2023 учител по история и география – ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Варна
август – декември 2021 учител по история и география  –  ЧСУ „Ю. Гагарин“ – Камчия
2020 – 2021 главен уредник „Аладжа манастир“, РИМ-Варна
2016 – 2020 – уредник „Аладжа манастир“, РИМ-Варна
2011 – 2015 – уредник в отдел „Българските земи XV – XIX в.“ на РИМ – Варна

Организация на изложби:
Мобилна изложба „Братя Шкорпил – пазители на историческата памет“
Мобилна изложба на чешките организации в България – „От историята на Чехословашкия клуб в България“ – 130 години от създаването на първата организация на чехи и словаци в България – участие в организирането и представяне на изложбата във Варненския археологически музей

Основни публикации:
ЧУВСТВО ЗА ИСТОРИЧНОСТ“. Сборник посветен на Карел и Хермин Шкорпил – пазители на историческата памет. Издателство ОНГЪЛ, Варна, 2022. /второ допълнено и преработено издание/

„ЧУВСТВО ЗА ИСТОРИЧНОСТ“. Сборник посветен на 160-годишнината от рождението на Карел и Хермин Шкорпил. Издателство ОНГЪЛ, Варна, 2019.

Варненският Учебен музей – традиция и бъдеще – Сборник с доклади от X-та Научна конференция с международно участие „Съвременни технологии в културно-историческото наследство“, Технически университет – София, 2022.

Отразяването на дейността на Варненското археологическо дружество във варненския периодичен печат от началото на ХХ век (кратък обзор) – ИНМВ 48(63), РИМ-Варна, Варна, 2021. (в съавторство с Теодор Роков)

Братя Шкорпил и Варненското археологическо дружество в снимки – ИНМВ 48(63), РИМ-Варна, Варна, 2021. (в съавторство с Теодор Роков)

„Непознатите братя Шкорпил“ – проект с новаторски характер“ – ПАМЕТНИ СЪБИТИЯ И ЛИЧНОСТИ. Сборник с доклади от XXIV национална конференция „България в световната история и цивилизации – дух и култура“, Варна, 2020. (в съавторство с инж. Петър Атанасов) .

„Непознатите Братя Шкорпил – мобилна изложба с врата към виртуалния свят“ – БЪЛГАРИЯ И БЪЛГАРИТЕ: БИТ, ДУШЕВНОСТ, НАЦИОНАЛНА ИДЕНТИЧНОСТ. Сборник с материали от Шестата национална конференция Пътуване към България, Шумен, 24-26 април 2018 г.

„Археологически и архитектурен резерват „Аладжа манастир“. Постижения и проблеми“ – Добри практики, издание на Министерството на културата, 2016 (в съавторство с Валери Кинов)

„Аладжа манастир“ през погледа на посетителя“ – Величието на Одесос-Варна в християнската култура, 2016 (в съавторство с Валери Кинов)

„Проф. д.и.н. Велко Тонев като историк на Варна и Варненско“ – ВАРНА, БЪЛГАРИТЕ И БЪЛГАРСКИТЕ ГРАДОВЕ. ВЪЗРОЖДЕНСКИТЕ ПОСЕЛИЩНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ. Сборник в памет на проф. д.и.н. Велко Тонев, 2016;

„Морска Варна и нейното крайбрежие в картинния фонд на Музея на Възраждането – Варна“ – Годишник на Военноморския музей – Варна, 2014;

„Стара Варна през погледа на художника Христо Каварналиев, „съхранена“ в картинната колекция на „Музей на Възраждането – Варна“ – Известия на Съюза на учените – Варна, 2014;

„Изследователската и музеоложката дейност на Велко Тонев във Варна (1960-1975 г.)“ – Известия на Съюза на учените – Варна, 2013;

„За историка и неговия фонд. Новосъздаденият архив „Велко Тонев“ в културното и документалното наследство на Варна“ – Известия на Съюза на учените – Варна, 2012;

Награди:
Награда за институция, представяща атрактивен и оригинален проект за мобилна изложба – категория Самостоятелни изложби – „Братя Шкорпил – пазители на историческата памет“ – октомври 2022 г., Панаир на музейните изложби – РИМ-Русе, 2022 г.

Тази онлайн платформа е създадена по проект № BGCULTURE-1.001-0005-C01 „Развиване на Регионален исторически музей – Варна мултифункционално обществено пространство за наука, изкуство, култура и общуване“, финансиран по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г., Програма PA14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“. Цялата отговорност за съдържанието на онлайн платформата се носи от Регионален исторически музей-Варна и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази онлайн платформа отразява официалното становище на ФМ на ЕИП и Оператора на Програма PA14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“.

Регионален Исторически Музей – Варна © 2024 ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ

Софтуерна разработка и поддръжка от ASAP

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.