Отдел „Най-нова история“

Създаден през 1964 г. като отдел „Социалистическо строителство“. Преименуван е на „Най-нова история“ след 1989 г.

Отделът е единственият в структурата на РИМ – Варна, който няма самостоятелна сграда и постоянна експозиция. Разполага с много богат фонд от близо 30 000 експоната, представяни в тематични временни изложби, образователни програми и др. Сред тях има големи колекции от веществени материали на различни теми, множество снимки и документи, както и аудио и видео записи, представящи политическия, икономическия и културния живот на Варна и Варненския край в периода от 40-те год. на ХХ в. до днес.

Тази онлайн платформа е създадена по проект № BGCULTURE-1.001-0005-C01 „Развиване на Регионален исторически музей – Варна мултифункционално обществено пространство за наука, изкуство, култура и общуване“, финансиран по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г., Програма PA14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“. Цялата отговорност за съдържанието на онлайн платформата се носи от Регионален исторически музей-Варна и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази онлайн платформа отразява официалното становище на ФМ на ЕИП и Оператора на Програма PA14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“.

Регионален Исторически Музей – Варна © 2024 ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ

Софтуерна разработка и поддръжка от ASAP

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.