Кольо Хубенов

Сфера на научни интереси:
Българско възраждане, история на новобългарския книжовен език, нова обща история, българските земи между XV и XIX в.

Образование и квалификации:
2023 – : Докторант в докторска програма „Български език“ (История на новобългарския книжовен език), Катедра по български език, Факултет по хуманитарни науки, ШУ „Епископ Константин Преславски“
2021: Магистърска степен по специалност „Българска филология“, програма „Редакторство и коректорство“, ШУ „Епископ Константин Преславски“
2009: Бакалавърска степен по специалност „История“ с допълнителен профил „Археология“, ВСУ „Черноризец Храбър“
2005: Завършено средно образование с профил изучаване на френски език, ГПЧЕ „Йоан Екзарх“, Варна

Професионален стаж:
2010 – : Уредник-фондохранител в отдел „Българските земи XV – XIX в.“ на РИМ – Варна

Участие в подготовката и реализацията на научни издания:
2023 – : „Известия на Варненския музей“, т. 1 (64) –
2023: Тодор Вълчев. Издирване на археологически обекти в област Ямбол (= Вести на Ямболския музей, год. X, бр. 10.). Ямбол: РИМ – Ямбол, 2023
2023: „Стара Варна в картини. Изобразителното изкуство във фондовете на Музея на Възраждането – Варна“. М. Николова, К. Хубенов (съст.). Варна, 2023
2023: Мария Манолова-Войкова. Византийска керамика от българското черноморско крайбрежие (VIII – XIV в. сл.Хр.). Варна: ОНГЪЛ, 2023
2021: Acta Musei Varnaensis, T. 14: Историята в музея и музеят в историята. Сборник, посветен на 60-годишнината от създаването на Музея на Възраждането във Варна. Национална конференция, Варна, 04 – 05.10.2019 г. М. Николова, К. Хубенов (съст.). И. Русев (ред.),  Варна: Изд. „Онгъл“, 2021
2020: Невян Митев. Кръстоносните походи на Владислав Варненчик от 1443 – 1444 година (По писмени и археологически данни). Шумен: ШУ „Епископ Константин Преславски“, 2020
2019: Acta Musei Varnaensis, T. 13-1,2: История и култура на България и българите (IX – XIX в.). Исторически изследвания и археологически приноси в памет на проф. д-р Валентин Плетньов. И. Русев и кол. (ред.). Варна: Изд. „Онгъл“, 2019
2018 – 2021: „Известия на Народния музей – Варна“, научно периодично издание на РИМ – Варна, т. 45 (60) – 48 (63)
2016: Acta Musei Varnaensis, T. 12: Варна, българите и българските градове. Възрожденски поселищни изследвания. Сборник в памет на проф. дин Велко Тонев. Национална конференция, Варна, 26.09.2014 г. И. Русев (съст., ред.). Варна: Изд. „Онгъл“, 2016

Подбрани публикации:
2023: Лейбгвардейски киверен герб от руско-османската война 1828 – 1829 година. – Известия на Варненския музей, 1 (64), 2023, 341 – 366
2023: За езика на българската община във Варна през 1870 година според четири съгласителни. – Отговорността пред езика, 9, 2023, 78 – 98
2023: За езика на българската община във Варна през 1868 – 1869 година според шест съгласителни. – В: Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“, Факултет по хуманитарни науки, т. XXХIV-A, 2023, 108 – 123
2021: Българските възпоменателни медали и кръстове, съхранявани в Музея на Възраждането във Варна. – В: Acta Musei Varnaensis, T. 14: Историята в музея и музеят в историята. Сборник, посветен на 60-годишнината от създаването на Музея на Възраждането във Варна. Национална конференция, Варна, 04 – 05.10.2019 г. М. Николова, К. Хубенов (съст.). И. Русев (ред.). Варна: Изд. „Онгъл“, 2021, 231 – 285
2020: Съгласителни за наемането на учители, съхранявани в Музея на Възраждането във Варна. – В: От Залмоксис до Кетцалкоатъл. Изследвания в чест на 65-годишнината на доц. д-р. Стефан Йорданов (= Leviathan: SSPS, III). С. Йорданов (съст., ред.). В. Търново: ИТИ, 2020, 737 – 762
2019: Гробни находки от Руско-османската война 1828 – 1829 г., съхранявани в Музея на Възраждането във Варна. – В: Acta Musei Varnaensis, T. 13-2: История и култура на България и българите (IX – XIX в.). Исторически изследвания и археологически приноси в памет на проф. д-р Валентин Плетньов. И. Русев и кол. (ред.). Варна: Изд. „Онгъл“, 2019, 269 – 288 (съавт.: Невян Митев)
2017: Поднос с благодарствен текст, адресиран до княз Александър Дондуков-Корсаков (23.10.1878 – 03.03.1879 г.). – Известия на Съюза на учените – Варна, 2017, 132 – 140
2016: Орденски отличия, съхранявани в Музея на Възраждането във Варна. – В: Acta Musei Varnaensis, T. 12: Варна, българите и българските градове. Възрожденски поселищни изследвания. Сборник в памет на проф. дин Велко Тонев. Национална конференция, Варна, 26.09.2014 г. И. Русев (съст., ред.). Варна: Изд. „Онгъл“, 2016, 113 – 160

Контакти

Ел. поща: muzei.vazrajdane@abv.bg

Tel.: 052 658891

Academia.edu: https://independent.academia.edu/KolyoHubenov

Тази онлайн платформа е създадена по проект № BGCULTURE-1.001-0005-C01 „Развиване на Регионален исторически музей – Варна мултифункционално обществено пространство за наука, изкуство, култура и общуване“, финансиран по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г., Програма PA14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“. Цялата отговорност за съдържанието на онлайн платформата се носи от Регионален исторически музей-Варна и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази онлайн платформа отразява официалното становище на ФМ на ЕИП и Оператора на Програма PA14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“.

Регионален Исторически Музей – Варна © 2024 ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ

Софтуерна разработка и поддръжка от ASAP

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.