Мариянка Николова

Завеждащ отдел „Българските земи  XV – XIX в.“, РИМ – Варна, главен уредник

Сфера на научни интереси:
Българско възраждане, история на книгата, история на четенето, история на грамотността, водни знаци, ръкописни и старопечатни книги XV и XIX в.

Образование и квалификации:
2018 – : участие в множество регионални и международни проекти, свързани с музеологията
2023: Участие в програма Еразъм +  по проект за устойчиво развитие и дигитализация в музеите; T4EU, EKA “Design&Sustainability”, Талин, Естония
2021 – : Докторант: СУ „Св. Климент Охридски“, ФФ, БНИКП, „История на книгата и четенето: читатели и четене през българския 19 в.“
2005: Магистър: ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, ЮФ, специалност Право
1997: Магистър: ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, ИФ, специалност История, специализация Археология

Професионален стаж:
2011 – : главен уредник, завеждащ отдел „Българските земи XV – XIX в.“ на РИМ – Варна
2007– 2011: уредник-фондохранител в отдел „Българските земи XV – XIX в.“ на РИМ – Варна

Инициатор и куратор на изложби:
Организирани над 50 самостоятелни изложби, от които по-значими са:
2024: Александър I: по Божията милост и народна воля княз на България
2023: Стара Варна в картини
2022: Памет за Капитан Петко Войвода
2020: Милен Сакъзов: картини от една отминала епоха
2019: Надеждата за  българската свобода: 280 г. от рождението на св. Софроний Врачански
2019: 140 г. Учредително събрание. Варненски представители
2018: Българските опълченци и град Варна
2018: Честванията на българската свобода: знаци на паметта
2017: Аргонавти на свободата: Гарибалди и българите
2016: Сабите на войводите
2015: Из варненския училищен живот
2013: Спомен за Ботьови
2012: Български светци и мъченици за вярата
2011: В началото бе словото – ръкописните книги в Музея на Възраждането

Участие в подготовката и реализацията на научни и научно-популярни издания:
2024: „Фонд III Фотографии на отдел „Българските земи XV – XIX в.“, РИМ – Варна. Актуализирана музейна документация с включен CD“. М. Николова, К. Хубенов (съст.). Варна: Изд. „Емком“, 2024
2023: „Стара Варна в картини. Изобразителното изкуство във фондовете на Музея на Възраждането – Варна“. М. Николова, К. Хубенов (съст.). Варна: Изд. „Емком“, 2023
2021: Acta Musei Varnaensis, T. 14: Историята в музея и музеят в историята. Сборник, посветен на 60-годишнината от създаването на Музея на Възраждането във Варна. Национална конференция, Варна, 04 – 05.10.2019 г. М. Николова, К. Хубенов (съст.). И. Русев (ред.),  Варна: Изд. „Онгъл“, 2021
2021: Свещеник Христо Ив. Попсавов. Летописна книга за с. Козлуджа (Суворово), Варненско. М. Николова (съст.), Варна: Изд. „Емком“, 2021
2020: Пътеводител на музеите на Варна: Етнографски музей, Музей на Възраждането и Музей за нова история“.  М. Николова, колектив (съст.), Варна: Изд. „Емком“, 2020
2018: „Преживей своето синьо лято“: М. Николова (авт.), П. Атанасова (съст.), Варна: Изд. „Ена“, 2018

Подбрани публикации:
2023: Градската памет на архимандрит Инокентий през призмата на неговите приписки. – В: т. XXVII, Известия на Регионалния исторически музей – Русе, 2023, 328 – 337
2021: За една история на книгата в североизточните български земи през ХIХ в. – В: Сб. „Материали от конференция X Международни музейни четения. Съвременни проблеми в музеологията. Орел, 20 май 2021 г.“, Орел, Русия, 2021, 250 – 257
2021: Водни знаци върху възрожденски щампи от фонда на Музея на Възраждането във Варна. – В: Acta Musei Varnaensis, T. 14: Историята в музея и музеят в историята. Сборник, посветен на 60-годишнината от създаването на Музея на Възраждането във Варна. Национална конференция, Варна, 04 – 05.10.2019 г. М. Николова, К. Хубенов (съст.). И. Русев (ред.). Варна: Изд. „Онгъл“, 2021, 171 – 194
2019: Варненски представители в Учредителното събрание. – В: Известия на съюза на учените – Варна. Секция Културното наследство на Варна и Черноморския регион, 2019,  87 – 92
2017: Летописната книга на с. Суворово от свещ. Христо Савов – един малко известен източник на информация. – В: Известия на съюза на учените – Варна. Секция Културното наследство на Варна, 2017,  74 – 81
2016: Водни знаци върху ръкописни книги от фонда на Музея на Възраждането. – В: Известия на съюза на учените – Варна. Секция Културното наследство на Варна, 2016,  33 – 41
2016: Колекция ръкописни книги от фонда на Музея на Възраждането – Варна. – В: Сборник с доклади и съобщения от Национална конференция „Музеи и колекции“ 2015, Смолян, 2016, 173 – 186
2015: Музей на Възраждането във Варна – да съхраняваш и да създаваш история. – В: История, 4, 2015, 421 – 427
2012: Колекция „Ръкописи“ и приписките върху ръкописи и старопечатни книги, съхранявани в Музея на Възраждането като представители на варненското културно наследство. – В: Известия на съюза на учените – Варна. Секция Културното наследство на Варна, 2012,  62 – 71

Контакти

Ел. поща: muzei.vazrajdane@abv.bg ; mariana_dimitrova@yahoo.com

Tel.: +359 52 658891

Тази онлайн платформа е създадена по проект № BGCULTURE-1.001-0005-C01 „Развиване на Регионален исторически музей – Варна мултифункционално обществено пространство за наука, изкуство, култура и общуване“, финансиран по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г., Програма PA14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“. Цялата отговорност за съдържанието на онлайн платформата се носи от Регионален исторически музей-Варна и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази онлайн платформа отразява официалното становище на ФМ на ЕИП и Оператора на Програма PA14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“.

Регионален Исторически Музей – Варна © 2024 ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ

Софтуерна разработка и поддръжка от ASAP

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.