гл. ас. д-р Васил Тенекеджиев

Сфера на научни интереси: късноантична и раннохристиянска археология и култура; християнско изкуство, православна иконопис.

Образование и квалификации
2015 Доктор по 2.2. История и археология (Антична археология – Късна античност), Софийски университет „Св. Климент Охридски“, София, Исторически факултет, катедра „Археология“.
Тема на дисертацията: „Богослужебни съоръжения в интериора на църквите в диоцез Тракия, ІV – VІ в.“
2006 Магистър по археология, СУ “Св. Кл. Охридски”, ИФ, катедра „Археология“
2004 Бакалавър по история и археология, СУ “Св. Кл. Охридски”, ИФ, катедра „Археология“
1996 Хуманитарна гимназия „Св. Костантин Преславски“, Варна, профил „английски език“

Професионален опит
2016 – РИМ Варна – гл. асистент, отдел Археология
2006 – 2016 РИМ Варна – уредник, отдел Археология
2009 – Управител на клон Варна на фондация „Балканско наследство“; координатор, съкоординатор и член на екипа в различни проекти на фондацията.
https://www.bhfieldschool.org/balkan_heritage_foundation
2008 – 2014 Лектор към „Съюз на екскурзоводите в България“, Варна http://www.bulguide.bg/
2008, 2013 – 2015 Съавтор и водещ на предавания за археология в БНР – Радио Варна

Теренни проучвания:
Спасителни разкопки в ААР „Одесос-Варна“;
Редовни археологически разкопки на обект „Раннохристиянски манастир в местността Джанавара край Варна“;
Спасителни и редовни археологически проучвания на обект „Раннохристиянска базилика в местността Боровец край Варна“

Организация на изложби:
Временна изложба „Богове, хора, маски“ (2008);
Постоянна експозиция „Античност“ (2012);
Временна изложба: „Новите открития: Разкопките на Варненския археологически музей през последните години“ (2018).

Подбрани публикации:
1. В. Тенекеджиев. Раннохристиянски богослужебни маси от България. Опит за изработване на типология. – В: Studia archaeologica Universitatis Serdicensis, Supplementum V (2010), Stephanos Archaeologicos in honorem Professoris Stephcae Angelova, София, 2010, 437 – 448.
2. В. Тенекеджиев. Късноантична мраморна маса от Абритус. – ИРИМР, 1, 2014, 196 – 204.
3. Съвместни:
A. Minchev, V. Tenekedjiev. Early Christian Basilica in Borovets Area near Varna (Prelimminary Report). – В: Базиликата „Св. София“ на прехода между езичество и християнство, София, 2018, 130 – 154.
4. А. Минчев, В. Тенекеджиев: ежегодни доклади за разкопките на раннохристиянските обекти в местностите Джанавара и Боровец край Варна в изданието на НАИМ при БАН: „Археологически открития и разкопки“ (от 2008 година до днес).

Тази онлайн платформа е създадена по проект № BGCULTURE-1.001-0005-C01 „Развиване на Регионален исторически музей – Варна мултифункционално обществено пространство за наука, изкуство, култура и общуване“, финансиран по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г., Програма PA14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“. Цялата отговорност за съдържанието на онлайн платформата се носи от Регионален исторически музей-Варна и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази онлайн платформа отразява официалното становище на ФМ на ЕИП и Оператора на Програма PA14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“.

Регионален Исторически Музей – Варна © 2024 ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ

Софтуерна разработка и поддръжка от ASAP

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.