Елина Мирчева

elina1

Сфера на научни интереси: античност, тракийска археология, класическа археология, погребални практики, религиозни практики, селищно устройство, керамика

Образование и квалификации:
2022–2024 Шуменски университет “Константин Преславски”, ИФ, специалност археология
1994–2000  Великотърновски университет  “Св. Св. Кирил и Методий”, ИФ, специалност история

Професионален опит:
2001–до момента –  РИМ Варна, отдел Археология – уредник фонд „Античност“
1998–2001 – РИМ Варна, организатор към Учебен музей

Археологически проучвания:
2002 – 2003 г. – спасителни археологически проучвания на Епископската базилика на Одесос в ААР „Одесос“ – демонтаж и реставрация на  античните мозайки, съвместно с френски екип реставратори.

2003 – 2005 г. – участие в българо-френски екип, проучващ „Крайморския квартал на Бизоне”, Каварна

От 2003 до момента – спасителни археологически проучвания в ААР – „Одесос“, Варна

2005 г. – спасително проучване на надгробна елинистическа могила при с. Баново, Варненско

2005 г. – участие в редовни археологическо проучване на крепост Кастрици в резиденция Евксиноград, Варна

2005 – 2006 г. – археологически разкопки на елинистически могилен некропол при с. Божурец, Каварна;

2007 – 2008 г. заместник научен ръководител на спасителните археологически разкопки на Храмът на Понтийската майка на боговете в гр. Балчик

От 2011 до момента. – спасителни проучвания в Архитектурно-археологически резерват Одесос

От септември до декември 2012 г. – участие в спасителни разкопки на обект при строежа на АМ „Хемус“, съвместно с НАИМ – София

От септември до декември 2021 г. – заместник научен ръководител на спасителни разкопки при с. Брестак по трасето на газопровода, съвместно с НАИМ – София

От 2022 до момента – заместник научен ръководител на археологическото проучване на раннохристияска базилика при с. Звездица, Варна.

Международни изложби:

2002 г. Гостуваща изложба “Първото злато на света, древни тайни. Колекция от Варненския музей, България” в Монреал, Канада (2002);

2006-2007 г. – Гостуваща изложба “От Траките до Отоманите”, гр. Лат, Франция;

2012-2013 г. – Международна изложба „Какво ново, Докторе? Медицина и здравеопазване през Римската епоха.“ В гр. Бавей, Франция

2013-2015 г.  – поредица изложби под заглавие “Roman Art and Civilization – a common Language in Antiquity” в рамките на проект „BSUDRA” в:  Тулча (Румъния), Кишинев (Молдова), Батуми (Грузия), Синоп (Турция), Солун (Гърция), Варна (България), Сулина (Румъния) и Истанбул (Турция)

2014 – 2015 г. Участие в подготовката на национална изложба „L’épopée des rois thtaces. Découvertes archéologiques en Bulgarie ”, в Лувър, Франция.

2018 г. участие в изложба на РИМ – Варна „Най-старото злато на човечеството“ в Рощок, Германия

Участие в международни проекти:
От 08.05.2013г. до ноември 2015г.
Ръководител на проект „BSUDRA: Black Sea – Unity and Diversity in Roman Antiquity”, Съвместна оперативна програма “Черноморски басейн” 2007-2013г.

Основни публикации:

 1. Фибула със зооморфен пръстен от Великотърновско. – Известия на Народния музей – Варна 36-37, 2000-2001,164-170.
 2. Catalogue „Des Thraces aux Ottomans”. 2006, Montpellier, 115, 155, 157, 164, 167, 183 – 206, 208 – 212, 216 – 217, 229 – 230, 232 – 235, 238 – 239, 241, 248, 252, 273 -277, 284.
 3. ‘La Tène C’ Fibulae kept in the Varna Archaeological Museum. In: The Lower Dunabe in Antiquity (VІ C BC – VI C AD). 2007, Sofia, 65-72.
 4. Археологически проучвания на надгробна могила при с. Божурец, община Каварна, през 2006 г. – АОР 2006, София, 2007, 326-329 (съвместно с И. Лазаренко и Д. Добрев).
 5. HUMANS. MASKS. – Catalogue of exhibition. 2008, Varna, 82.
 6. Археологически разкопки в гр. Балчик ул. „Чайка” и ул. „Ген. Заимов”. (Обект „Храм на Понтийската майка на боговете”). – АОР 2007, София, 2008, 297-300 (съвместно с И. Лазаренко и Р. Енчева).
 7. Археологически разкопки на храма на Понтийската майка на боговете в Балчик. – АОР 2008, София, 2009, 317-320 (съвместно с И. Лазаренко, Р. Енчева и Н. Шаранков).
 8. Елинистическа гробница до с. Баново, Варненско. – Миф 14. Тракия и околния свят. 2008, София, 75-102 (съвместно с И. Лазаренко и Д. Стоянова).
 9. The archaeological site – possible evidence about multihazard ancient events. – Proc. Conf. Geoarchaeology and Arhaeomineralogy. 2008, Sofia, 29-30 Octob, 347-352. (with B. Ranguelov, I.Lazarenko, R. Encheva)
 10. Елинистическо подмогилно гробно съоръжение край с. Божурец, Каварненско. – Известия на Регионалния исторически музей – Русе. Светът на гетите. Том ХІІ, 2008, Русе, 136-147 (съвместно с И. Лазаренко и П. Георгиев).
 11. Елинистическа гробна находка от района на с. Ведрина, Добричко. – В: Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий” и българската археология. 2010, Велико Търново, 189-199.
 12. The Temple of the Pontic Mother of Gods in Dionysopolis. In: Ancient Sacral Monuments in the Black Sea. 2010, Thessaloniki, 13-62 (with I. Lazarenko, R. Encheva, N. Sharankov)
 13. Дионисополският храм на Понтийската майка на боговете. – Проблеми на изкуството, 2008, 4, 44-46 (съвместно с И. Лазаренко и Р. Енчева).
 14. Храмът на Понтийската майка на боговете. – Будител 1(19), 2011, 7-22 (съвместно с И. Лазаренко, Р. Енчева и Н. Шаранков).
 15. Дионисопольский храм Понтийской Матери богов. – Древности. Харьковский историко-археологический ежегодник. 2011, 10, 344-349 (съвместно с И. Лазаренко и Р. Енчева).
 16. Walt Disney comes to Bulgaria : a bronze mount in the Museum of Archaeology, Varna. In: S. Krausz, A. Colin, K. Gruel, I. Ralston, T. Dechezleprêtre (Eds), L’âge du Fer en Europe. Mélanges offerts à Olivier Buchsenschutz, Bordeaux, Ausonius éditions (Mémoires 32), 2013, 551-565 (съвместно с Jordan Anastassov, Ruth & Vincent Megaw)
 17. THE TEMPLE OF THE PONTIC MOTHER OF GODS IN DIONYSOPOLIS. Slavena Publishing House, 2013 (with Igor Lazarenko, Radostina Encheva, Daniela Stoyanova, Nicolay Sharankov)
 18. Гробни дарове от Аполония Понтика във фонда на Археологически музей – Варна. – Известия на Бургаския музей, VII, 2021, Бургас, 52-59.
 19. Ранноелинистическа надгробна могила от некропола на Одесос – под печат

Справка за основните публикации:
https://independent.academia.edu/MirchevaElina

Тази онлайн платформа е създадена по проект № BGCULTURE-1.001-0005-C01 „Развиване на Регионален исторически музей – Варна мултифункционално обществено пространство за наука, изкуство, култура и общуване“, финансиран по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г., Програма PA14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“. Цялата отговорност за съдържанието на онлайн платформата се носи от Регионален исторически музей-Варна и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази онлайн платформа отразява официалното становище на ФМ на ЕИП и Оператора на Програма PA14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“.

Регионален Исторически Музей – Варна © 2024 ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ

Софтуерна разработка и поддръжка от ASAP

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.