Кристина Спасова

Уредник – фондовик, Отдел „Нова история“ при РИМ Варна

Сфера на научни интереси:    Варна в периода след Освобождението на България от османско владичество през 1878 г. до Втората световна война. Културна и обществено – политическа история, общинско управление, образование и благоустройство, участие на варненци във войните за национално обединение 1912 – 1918 г. и др.

Образование и квалификация:
1982 – 1986 г. – Магистър – специалност „История“ и учител по история, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ В. Търново

Професионален опит:

  • 1989 – 1992 г. Център за работа с деца – Варна – ръководител на кръжок „Археология“
  • 1992 – 2007 г. – Завеждащ библиотека при Археологически музей, РИМ – Варна
  • 2007 г. – Уредник – фондохранител отдел „Нова история“ при РИМ – Варна

Организация на изложби:
Уреждане на временни изложби в постоянната експозиция на музея, пътуващи изложби

Подбрани изложби:
„Девическата гимназия на Варна, 130 г. от полагането на основния камък“ – 2023 г.
„Варна – перлата на Черно море“ – 2021 г.
„100 г. Балканска война“ – 2012 г.
„Хляб и вино“ – 2020 г.
„Карикатурите в периодичния печат от началото на 20 в. до 40-те г. на 20 в.“ – 2022 г.
„Който пие, зло не мисли“ – съвместна изложба с отдел „Най – нова история“ – 2018 г.

 Подбрани публикации:
„ Алея на паметта“ В: СБ с доклади и съобщения от Националната научна конференция, посветена на 200 г. от рождението на Александър Екзарх, Захарий Княжески и Атанас Иванов, Ст. Загора, 2010 г.
„ Д- р Й. Басанавичус и Демократическата партия във Варна“ В: Международна конференция в чест на Й. Басанавичус“, Варна, 2012 г.
„ Осми пехотен полк в Балканската война“ В: сп. „Кил“, Варна, 2012г.
„Най – старото научно издание в България“ В: „Музеен вестник“, 1993 г.

 

Тази онлайн платформа е създадена по проект № BGCULTURE-1.001-0005-C01 „Развиване на Регионален исторически музей – Варна мултифункционално обществено пространство за наука, изкуство, култура и общуване“, финансиран по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г., Програма PA14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“. Цялата отговорност за съдържанието на онлайн платформата се носи от Регионален исторически музей-Варна и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази онлайн платформа отразява официалното становище на ФМ на ЕИП и Оператора на Програма PA14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“.

Регионален Исторически Музей – Варна © 2024 ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ

Софтуерна разработка и поддръжка от ASAP

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.