д-р Светлозара Колева

1324028

Длъжност: уредник в отдел „Етнография“ при РИМ – Варна
svetkol@аbv.bg

Сфера на научни интереси: свети места, сакрални обекти, култови практики; преселнически движения /демографски процеси във Варненско/; духовна култура на гагаузите; материална култура: накити, градски бит.

Образование и квалификации:
2021 – Защита на докторска дисертация. Тема: „Култът към лековити извори във Варненско от края на XIX до началото на  XXI век (етноложки прочит)“
2017- 2021 Задочен докторант – ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ – професионално направление: социология, антропология и науки за културата, специалност етнология
1979 – 1983 – магистър по история, ИФ на  ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

Професионален опит:
1989 – РИМ Варна –уредник в отдел „Етнография“
1983-1989 –  учител по история

Етнографски експедиции и теренни проучвания в гр. Варна и селищата от Варненския регион

Организация на изложби:
2021 – „Варна – Царицата на Черно море“ – пътуваща изложба
2019 – „Дарители и дарения“ временна изложба по случай 45 години Етнографски музей – Варна
2019 – „Хлябът и виното – от древността до наши дни“
2018 – „ Добре ми дошъл бял и червен Великден“
2018 – „В света на фотографията – у дома“
2016 – Включена в Регистър на експертите по чл. 96, ал.4 от ЗКН – област „Колекции от етнографски интерес“

Отпечатани  в научни сборници 49 публикации в областта на етнологията.

Подбрани публикации:

  1. „Св. св. Константин и Елена“ – от древна света обител до известен морски курорт. – В: Традицията в народната култура. Сборник с доклади от Научна конференция „Традицията в народната култура“. Годишник на Регионален етнографски музей – Пловдив. Т.VII, Пловдив, 2018, с. 252 – 261. ISSN: 1314-5509.
  2. Манастирът „Св. Марина“ при с. Ботево в колективната памет на населението от Варненско (минало и настояще). – В: Юбилеен сборник в чест на проф. Мария Иванова. В. Търново, 2020.
  3. Личната кауза на Мара Градева (Параклисът „Успение Господне“ в с. Близнаци, Варненско). – В: Сборник с доклади от Национална етнографска конференция „Жената – пространства и граници“. Известия на Старозагорския исторически музей, Т. VII, 2021, с. 311 – 320. ISBN: 1313 – 7352.
  4. Аязмото „Св. Дух“ – важен сакрален топос в историческата памет на населението от град Варна. – В: Известия на Регионалния исторически музей – Русе, Т. XXIII, 2021, с. 97-106.

Тази онлайн платформа е създадена по проект № BGCULTURE-1.001-0005-C01 „Развиване на Регионален исторически музей – Варна мултифункционално обществено пространство за наука, изкуство, култура и общуване“, финансиран по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г., Програма PA14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“. Цялата отговорност за съдържанието на онлайн платформата се носи от Регионален исторически музей-Варна и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази онлайн платформа отразява официалното становище на ФМ на ЕИП и Оператора на Програма PA14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“.

Регионален Исторически Музей – Варна © 2024 ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ

Софтуерна разработка и поддръжка от ASAP

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.