Иванка Стойнова

Снимка Ваня

Уредник – фондохранител в отдел „Етнография“ при РИМ – Варна
vavia@abv.bg

Сфера на научни интереси:
Етнология, опазване на материалното и нематериално културно наследство.

Образование и квалификации:

2015 Магистър по история, културно-историческо наследство и туризъм, ШУ „ Епископ Константин Преславски“

1998 Бакалавър по география, специализация Регионално развитие, ЮЗУ „ Неофит Рилски“

Професионален опит:

2022- РИМ Варна, уредник – фондохранител, отдел Етнография

2018- 2022 РИМ Търговище, уредник, отдел „Фондове“

Тази онлайн платформа е създадена по проект № BGCULTURE-1.001-0005-C01 „Развиване на Регионален исторически музей – Варна мултифункционално обществено пространство за наука, изкуство, култура и общуване“, финансиран по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г., Програма PA14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“. Цялата отговорност за съдържанието на онлайн платформата се носи от Регионален исторически музей-Варна и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази онлайн платформа отразява официалното становище на ФМ на ЕИП и Оператора на Програма PA14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“.

Регионален Исторически Музей – Варна © 2024 ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ

Софтуерна разработка и поддръжка от ASAP

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.