„ОЛКАС: От Егейско море до Черно море – Средновековни пристанища и морски пътища на изтока”

Съвместна оперативна програма на ЕС „Черноморски басейн 2007-2013”

Специалисти от Регионалният исторически музей – Варна (РИМ-Варна) участват в международен проект „ОЛКАС” съвместно с още 7 страни от Черноморския басейн и Каспийско море: Гърция, Румъния, Украйна, Грузия, Турция, Русия, Азербайджан. Проектът се финансира от Съвместна оперативна програма на ЕС „Черноморски басейн 2007-2013”.

В рамките над две години (2012-2013), осем доказани в областта си музейни и културни институции от тези страни обединяват усилията си, за да развият устойчив модел на културния туризъм, на базата на средновековните пристанища в Черно море и Егейско море. 32 такива пристанища вече се проучват от археолози, историци и други експерти.

Към настоящия момент архелози от РИМ-Варна събират исторически и археологически данни и извършват обстойни изследвания на 10 основни средновековни пристанища в България: Калиакра, Каварна, Балчик, Кастрици, Варна, Обзор, Несебър, Поморие, Созопол, Ахтопол. Това са едни от най-активните градове-пристанища по Българското Черноморие от Античността, Средновековието и до нашето съвремие.

Благодарение на проекта „ОЛКАС” и интензивната работа с партньорите от другите страни, през м. декември 2012г., в гр. Солун, Гърция се организира съвместна изложба за избарните 32 черноморски и егейски пристанища, като с текст и фотографии ще бъдат показани тяхното минало и настояще. Тя може би ще бъде представена и в други страни.

Динамичната работа на целия партньорски екип ще бъде обобщена в 2013г. когато ще бъдат създадени брошура и документален филм за всички средновековни пристанища от проекта в Черно и Егейско море, където се опише и илюстрира по подходящ начин главно тяхната активност през ІV-ХVІ в. и това, което е останало от тях до днес.

Друг важен момент в проекта е изграждането на мултифункционална уеб-платформа на английски език с пълна информация за описаните средновековни пристанища, която ще е достъпна за абсолютно всеки. Ще бъде създадена и интерактивна игра-представление от и за ученици.

В рамките на проекта, видни археолози и историци от страните-участници ще се срещнат на международен симпозиум в Солун през 2013 г., където ще обсъдят миналото на Черноморско-Егейския регион и опазването на културно-историческото му наследство, като ще се търсят решения за създаване на общ модел за неговото опазване и популяризиране, с оглед да се привлекат повече туристи към него. 

7c3535c166e9451f8d80cca486d13a95e030f175

Тази онлайн платформа е създадена по проект № BGCULTURE-1.001-0005-C01 „Развиване на Регионален исторически музей – Варна мултифункционално обществено пространство за наука, изкуство, култура и общуване“, финансиран по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г., Програма PA14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“. Цялата отговорност за съдържанието на онлайн платформата се носи от Регионален исторически музей-Варна и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази онлайн платформа отразява официалното становище на ФМ на ЕИП и Оператора на Програма PA14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“.

Регионален Исторически Музей – Варна © 2024 ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ

Софтуерна разработка и поддръжка от ASAP

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.