БИО ЛОГИЧНО – фотографска изложба на Мария Касчиева

От 25.06. до 14.07.2024 г., Природонаучният музей представя фотографската изложба „БИО логично“ на Мария Касчиева. Идеята за изложбата е вдъхновена от научната работа на д-р Касчиева по проект свързан с осъществяване на възстановителни дейности в рядко срещано природно местообитание – „Понто-сарматските степи“, намиращи се в района на северното Черноморие. Степните местообитания са изключително чувствителни към човешката дейност. Комбинацията между наука и изкуството на фотографията фокусира интереса на обществото към опазването на редки и застрашени от изчезване местообитания и растителни видове. В сравнение със строгата наука, фотографията позволява да се използва светлината като изразно средство, с което да бъде показан един по-красив и по-различен растителен свят, в контекста на проблемите на опазването на биологичното разнообразие.

С реализирането на проекта се популяризира богатото биологично разнообразие и природните дадености на крайморски район с рядко срещано природно местообитание „Понто-сарматски степи“.

Биография

Мария Касчиева е родена в Шумен през 1978 г.

През 2000 г. завършва магистърска степен в Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“.

Придобива образователна и научна степен „доктор“ през 2005 г. в направление „Селекция и семепроизводство на културните растения“ в Селскостопанска академия, София.

От 2010 година свързва професионалният си път с ШУ „Еп. К. Преславски“, където до днес е главен асистент в катедра „Растителна защита, ботаника и зоология“.

Благодарение на научната си работа се „сблъсква“ по-тясно с растителния свят. Първоначално с различните видове културни растения, в последствие с плевелните, лечебните растения и не на последно място с растенията от интересни и застрашени природни местообитания (местообитание 62С0* – „Понто-сарматски степи“) – вдъхновение за изложба „Био логично”.

Фотографията е прекрасен начин да съчетае в своята теренна работа полезното с приятното, като едновременно показва един очарователен и често незабележим свят – света на растенията.

  

Тази онлайн платформа е създадена по проект № BGCULTURE-1.001-0005-C01 „Развиване на Регионален исторически музей – Варна мултифункционално обществено пространство за наука, изкуство, култура и общуване“, финансиран по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г., Програма PA14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“. Цялата отговорност за съдържанието на онлайн платформата се носи от Регионален исторически музей-Варна и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази онлайн платформа отразява официалното становище на ФМ на ЕИП и Оператора на Програма PA14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“.

Регионален Исторически Музей – Варна © 2024 ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ

Софтуерна разработка и поддръжка от ASAP

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.