Форум “Културните коридори в Югоизточна Европа- общо минало и споделено наследство, ключ към бъдещо партньорство”

Регионалният форум “Културните коридори на Югоизточна Европа – общо минало и споделено наследство, ключ към бъдещо партньорство” се проведе на 20 и 21 май 2005 г. в курортния комплекс “Ривиера” край гр.Варна. Форумът е под патронажа на българския държавен глава, на генералния директор на ЮНЕСКО Коичиро Мацуура и на генералния секретар на Съвета на Европа Тери Дейвис. Освен българския президент в срещата участваха и още седем президенти от региона – на Албания, на Босна и Херцеговина, на Гърция, на Македония, на Турция, на Хърватия и на Черна гора. Присъстваха също високопоставени представители на Европейската комисия и ИКОМОС, експерти в областта на културното наследство и културния туризъм, министри на културата на съседните на региона страни.

Държавните глави обсъдиха и приеха Декларация за разкриване, опазване, устойчиво използване и популяризиране на културните коридори на Югоизточна Европа. В него държавните глави се споразумяват за изготвяне на Обща Стратегия за разкриване, опазване, устойчиво използване и популяризиране на културните коридори и на План за действие за нейната практическа реализация чрез общи регионални политики и действия. Предвижда се те да бъдат приети през м. юни в Хърватия, където ще се проведе отново среща в същия формат.

В рамките на събитието бе реализирана мултимедийната изложба „Наследството на Югоизточна Европа“. Тя се проведе в зала „Одесос“ на Археологическу музей – Варна с помощта на ЮНЕСКО и Българската държава. Нейната цел бе да представи интегралния образ на наследството по тези земи. Трите централни карти показват културните коридори като интегрална част от европейските и трансконтиненталните културни пътища. Показани бяха големите ценности на региона: обекти на световното наследство и шедьоври на нематериалното наследство, значими обекти с голямо разнообразие и идентичност. Отбелязан бе и приноса на международните организации – ЮНЕСКО, Съвета на Европа, Европейския съюз и ИКОМОС. Образите бяха представени чрез съвременни мултимедийни форми: карти и фотографии; компютърна презентация с интерактивни карти; слайд-шоу; филми за автентичен фолклор и др. 

Тази онлайн платформа е създадена по проект № BGCULTURE-1.001-0005-C01 „Развиване на Регионален исторически музей – Варна мултифункционално обществено пространство за наука, изкуство, култура и общуване“, финансиран по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г., Програма PA14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“. Цялата отговорност за съдържанието на онлайн платформата се носи от Регионален исторически музей-Варна и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази онлайн платформа отразява официалното становище на ФМ на ЕИП и Оператора на Програма PA14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“.

Регионален Исторически Музей – Варна © 2024 ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ

Софтуерна разработка и поддръжка от ASAP

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.