Изложба „Римското изкуство и цивилизация – общият език на Античността”

На 10 март от 16,00 часа в Археологическия музей във Варна бе  открита пътуващата изложба „Римското изкуство и цивилизация – общият език на Античността“, реализирана в рамките на международния  проект „Черно море – единство и еднообразие през римската Античност“.

Проектът обеднява усилията на 7 държави с общо римско културно наследство в Черноморския басейн: Румъния, Молдова, Украйна, Грузия, Турция, Гърция и България. Целта му е да създаде мрежа от научноизследователски, културни и административни институции за дългосрочно съдействие при обмена на научни и културни ценности в Черноморския басейн. Проектът ще съдейства за опазване на  движимото и недвижимото културно наследство, датиращо от Римската епоха в тези региони.

Изложбата е от  93 постера, в които всяка държава представя институцията,участваща в проекта, историята на региона през римската епоха и римското си археологическо наследство. Срещата за откриването на изложбата и научният семинар във Варна е предпоследна в рамките на проекта. През май 2015 г ще се проведе още една в Констанца, Румъния, на която ще бъде учредена официално и Асоциацията „Център за изследвания на римското археологическо наследство в Черно море“

Научният семинар, който съпътства откриването на изложбата във Варненския археологически музей, ще бъде на тема „Римско изкуство и религия в Понтос Еуксейнос“. Той ще се проведе в зала „Одесос“ от 10 до 11 март 2015. В него ще участват специалисти (археолози и историци) от музеи и университети от страните, работещи по проекта, както и от Франция (Университета на Валенсиен – проф. Клер Барат) и Великобритания (Кеймбридж – д-р. Адриан Попеску).

Изложбата ще остане във Варна до месец септември тази година.

Тази онлайн платформа е създадена по проект № BGCULTURE-1.001-0005-C01 „Развиване на Регионален исторически музей – Варна мултифункционално обществено пространство за наука, изкуство, култура и общуване“, финансиран по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г., Програма PA14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“. Цялата отговорност за съдържанието на онлайн платформата се носи от Регионален исторически музей-Варна и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази онлайн платформа отразява официалното становище на ФМ на ЕИП и Оператора на Програма PA14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“.

Регионален Исторически Музей – Варна © 2024 ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ

Софтуерна разработка и поддръжка от ASAP

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.