МОНЕТИТЕ НА СКИТСКИТЕ ЦАРЕ и МОНЕТИТЕ НА РИМСКАТА КОЛОНИЯ ДЕУЛТУМ – Двете най-значими научни колекции в света

Колекция „Монетите на скитските царе”

Монетосеченето на скитските царе е едно от най-загадъчните в западнопонтийския ареал. Интересът на учени и колекционери към него е огромен.

Нумизматичният музей-Русе притежава най-пълната и най-значимата в научно отношение колекция от монети на скитските царе в света.

Тявключва около 500 екземпляра и дава цялостна представа за всички монетни типове и номинали, сечени от скитските царе в Добруджа.

Колекцията е формирана в продължение на много години от братя Бобокови, основатели на Нумизматичен музей – Русе и собственици на компаниите “Приста Ойл” и “Монбат”. Монетите са идентифицирани и регистрирани съгласно действащото законодателство.

Другата колекция също е изключително интересна.

Руините на римската колония Деултум са локализирани в землището на с. Дебелт, на ок. 25 км от Бургас.

Монети на Деултум притежават десетки музеи у нас и в чужбина, но най-пълната колекция в света е притежание на Нумизматичен музей-Русе.Тя съдържа 2010 екземпляра и включва стотици монетни типове и варианти.

През римската императорска епоха в Тракия и Долна Мизия монети са секли около 30 града. Сред тях Деултум е единствената римска колония, емитирала свои парични знаци. Дори само този факт е достатъчно основание научният интерес към историята и монетното дело на Деултум да е изключително голям.

Тази изложба, разказва историята на колонията на базата на данните, извлечени от монетите. Именно чрез монетите беше установена точната на основаването на колонията – 70 г. от н.е., както и фактът, че през 100-тната година била тържествено чествана тридесетгодишнината от нейното възникване.

Чрез монетите градът е пропагандирал: своя статут на привилегирован град; религиозния си пантеон; значимите си архитектурни забележителности (храмове, фонтан); статуите, с които са били украсени неговите площади и монументални обществени сгради; посещенията на римските императори и цезари и пр. и пр. 

Тази онлайн платформа е създадена по проект № BGCULTURE-1.001-0005-C01 „Развиване на Регионален исторически музей – Варна мултифункционално обществено пространство за наука, изкуство, култура и общуване“, финансиран по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г., Програма PA14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“. Цялата отговорност за съдържанието на онлайн платформата се носи от Регионален исторически музей-Варна и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази онлайн платформа отразява официалното становище на ФМ на ЕИП и Оператора на Програма PA14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“.

Регионален Исторически Музей – Варна © 2024 ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ

Софтуерна разработка и поддръжка от ASAP

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.