Открит е посветителен надпис в чест на Тиберий Константин (съимператор на Юстин ІІ ) от втора половина на VІ век

В средата на юни 2012 г., археологическата експедиция, която работи на обект „Късноантична крепост на нос св. Атанас” попадна на вторично използван каменен блок, на лицевата страна на който има петредов надпис на старогръцки.

– – – ΡΙΟΥΚWC. Α̣Ν

– – – ΟΥΕΥΤΥ̣. ΕC

– – – Κ̣ΑΙΦΙΛΟ . ΡΙC

– – – CΑΡΟCΠ̣.

– – – ΤΗ +

Първите разчитания на отделни думи и други детайли от надписа ни насочиха към извода, че става дума за паметник от Късната Античност (около V-VІ в.). Благодарение на компетентното мнение на Николай Шаранков, преподавател в Катедрата по класическа филология, Софийски университет “Св. Климент Охридски” вече имаме и по-цялостна реконструкция на надписа:

[+ Τιβε]ρίου Κω(ν)σ[τ]α̣ν-

[τίνου τ]οῦεὐτυ̣[χ]εσ-

[τάτου] κ̣αὶφιλο[χ]ρίσ-

[του καί]σαρος π̣[ο]-

[λλὰτὰἔ]τη. +

“На Тиберий Константин, най-щастливия и христолюбив цезар – многая лета!”

Тиберий II Константин е византийски император (578–582) от Юстиниановата династия, който преди да се възкачи на трона в Константинопол е съимператор на душевноболния в края на своето управление Юстин ІІ (565–578).

Използваната титулатура (цезар) и липсата на „василевс” насочват към хипотезата, че надписът е от времето, когато Тиберий Константин все още не е бил самостоятелен владетел, т. е. между края на 574 г. (когато става цезар) и есента на 578 г.

Надписът може да бъде определен като „посветителен” (акламация) в чест на предстоящо посещение на Тиберий II Константин или в знак на благодарност за финансовата му подкрепа на някакъв строеж.

Размерът на каменния блок позволява да се търси мястото му на поставяне някъде на видимата (суперструкцията) част или на входа на крепостна стена на крепостта на нос св. Атанас до Бяла, област Варна.

Ръководители на археологическата експедиция:

Валери Йотов, Александър Минчев 

Тази онлайн платформа е създадена по проект № BGCULTURE-1.001-0005-C01 „Развиване на Регионален исторически музей – Варна мултифункционално обществено пространство за наука, изкуство, култура и общуване“, финансиран по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г., Програма PA14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“. Цялата отговорност за съдържанието на онлайн платформата се носи от Регионален исторически музей-Варна и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази онлайн платформа отразява официалното становище на ФМ на ЕИП и Оператора на Програма PA14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“.

Регионален Исторически Музей – Варна © 2024 ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ

Софтуерна разработка и поддръжка от ASAP

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.