На 15-ти май 2016 г. ще бъде официално открит новия Посетителски център на Римски терми

Едновременно с това ще бъде дадено началото и на Туристическия сезон.

Посетителският център на обекта Големи римски терми е част от Проекта на Община Варна и РИМ – Варна, започнат през 2014 г. – „Римските терми на Одесос“, включващ: Паркинг на бул. Приморски, Малки римски терми, пешеходна зона по ул. „8-ми ноември“, Музей за история на Варна, пешеходна зона и велоалея по ул. „Сан Стефано” и Посетителски център на Големи терми.

1. През 2014 г. бе завършен обекта Малки римски терми – с Посетителски център (сервизни помещения, информационна кабина и бюфет), с реставрация на част от археологическия обект, пълно изчистване от вредна растителност, залесяване, озеленяване, пешеходни алеи, ефектно нощно осветление, голяма шатра за културни мероприятия и малка сцена. Осигурени бяха вода и канал, както и електричество. Обектът бе изцяло ограден и свързан с изградената пешеходна зона по ул. 8-ми ноември и паркинга на бул. Приморски.
Финансирането е изцяло по бюджета на Община Варна в размер на 130 000 лв., предоставени като целеви средства на РИМ-Варна. Обектът завършен за 6 месеца.

2. През 2014 г. със средства на Община Варна приключи първи етап от социализацията и естетизацията на Големи римски терми: възстановено ефектното нощно осветление (120 000 лв.), извършена реставрация на силно засегната от ерозията зала с басейни. Изцяло със средства на Община Варна в размер на 240 000 лв.

3. През 2015 г. започна проектиране и изграждане на Посетителски център и частична реставрация на Големи римски терми.
Проектът за Посетителски център е подарен на Община Варна от Архитектурно студио Рачеви.

Включва – отреждане на парцел извън границите на обекта, премахване на част от стари огради. ВиК и ел. инсталации. Изграждане на информационна кабина, магазин за книги и сувенири, бюфет, сервизни помещения – М, Ж и за инвалиди. Всички конструкции са разположени под общ ефектен покрив с декоративно осветление. Сменени са плочите по пешеходните алеи и ново покритие на улично и площадно пространство. Поставен е информационен екран. Сградите и помещенията с пълно оборудване – сервизно, офис и щандове. В момента се разполагат рекламни и информационни пана и нагледни материали. Възстановено ефектно осветление. Извършена реставрация на силно обрушен участък от входната част на сградата.

Финансирането е изцяло от Община Варна, с целеви средства, предоставени на РИМ – Варна за обявяване на обществена поръчка и изпълнение строежа в размер на 270 000 лв. (230 000 – строителство и 40 000 – реставрация на част от главен вход на Термите) от фирма „Весела”.

Работно време на Малки терми до 18 часа, на Големи терми – до 22 часа (експериментално).
На Големи терми се предвижда изграждане и оборудване на лятна сцена за спектакли и концерти. Вече има предложения за концерти и спектакли с представен график. Има подготвен менъджерски екип за културни изяви през летния сезон. 

Тази онлайн платформа е създадена по проект № BGCULTURE-1.001-0005-C01 „Развиване на Регионален исторически музей – Варна мултифункционално обществено пространство за наука, изкуство, култура и общуване“, финансиран по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г., Програма PA14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“. Цялата отговорност за съдържанието на онлайн платформата се носи от Регионален исторически музей-Варна и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази онлайн платформа отразява официалното становище на ФМ на ЕИП и Оператора на Програма PA14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“.

Регионален Исторически Музей – Варна © 2024 ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ

Софтуерна разработка и поддръжка от ASAP

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.