Проучване на декуманус северно от Римските терми на Одесос

Проучванията се извършиха непосредствено на север от Римските терми. По цялата площ в дълбочина има интервенции, следи и материали от последните две хилядолетия. Не са запазени непокътнати културни пластове.

В процеса на работата се разкри декуманус с настилка от грубо обработени плочи от пясъчник и варовик. Те лежат върху канала на улицата и от двете му страни. Каналът също е облицован с плочи. На места върху плочите има по-късна трамбована улична настилка от чакъл и фрагменти от строителна и битова керамика. В нея открихме още и четири бронзови монети от края на IV в. Тротоар има само от южната страна на уличното платно. От хоросана на тротоара извадихме бронзова монета, сечена в средата на III в. Северната страна на улицата е фланкирана от масивен бордюр. Северно от нея и върху южната и страна се разкриха следи от късноантично застрояване.

При разрез на улицата, в съседният парцел, от северната й страна бяха разкрити четири водопровода на три различни нива, а от южната – два водопровода на две нива. В западния профил на този парцел се забелязва и друго, по-ниско улично ниво от плочи.

Античната улица има поне три строителни периода от римско и ранновизантийско време. Улиците от двата по-ранни строителни периода са с настилка от каменни плочи, като от второто е запазен и уличния канал. Последно тя е настлана с трамбовани строителни и битови отпадъци. По това време трасето й е било стеснено и поне частично застроено. Наличието на четири водопровода на три различни нива също потвърждава поне три етапа в използването на водоснабдителната и уличната мрежа с приблизителна датировка – последната четвърт на ІІІ–втора четвърт на ІV в.; втора четвърт на ІV–края на ІV/начало на V в и края на ІV/начало на V–начало на VІІ в.

  

Ръководител на проучванията: д-р Христо Кузов

Тази онлайн платформа е създадена по проект № BGCULTURE-1.001-0005-C01 „Развиване на Регионален исторически музей – Варна мултифункционално обществено пространство за наука, изкуство, култура и общуване“, финансиран по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г., Програма PA14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“. Цялата отговорност за съдържанието на онлайн платформата се носи от Регионален исторически музей-Варна и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази онлайн платформа отразява официалното становище на ФМ на ЕИП и Оператора на Програма PA14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“.

Регионален Исторически Музей – Варна © 2024 ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ

Софтуерна разработка и поддръжка от ASAP

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.