Новата експозиция на Археологически музей – Варна

Какво е новото?
– По-пълно представяне на историческото развитие на човешкото общество на територията на днешна Североизточна България и най-вече Варненско;

– По-рационално използване на наличната изложбена площ;

– По-достъпно илюстриране на особеностите на всекидневния живот през различните епохи;

– Излагане на нови находки от фонда на музея, непоказани досега;

– Търсене на максимален образователен ефект за посетителите.

Основният принцип на новия експозиционен план е хронологическият. Отделните епохи са представени последователно. Хронологическият принцип в отделните зали е съчетан с тематичния – т.е. показани са отделни аспекти от бита на древните общества. Освен това четири от залите са организирани и на колекционен принцип  като в  две от тях са експонирани находките от Варненския халколитен некропол – основен и уникален паметник не само за Варненско, но без преувеличение, и за целия свят.

Експозиционните зали са напълно затъмнени, за да бъде забавено естественото увреждане на експонатите. Новоизграденото изкуствено осветление цели избягване на нежелателни бликове и отблясъци. Собственото осветление на витрините и осветяването само на таблата създава особена атмосфера и максимално концентрира вниманието на посетителите върху експонатите и информацията за тях.

Залите на експозицията са пребоядисани в тъмни цветове, на фона на които експонатите и обяснителните надписи се открояват по-добре. Всички витрини са подменени с нови, с вградено осветление. Изработени са нови планове и информационни табла.

Експозицията е богато илюстрирана с графичен и снимков материал. Любознателните посетители могат да научат много интересни детайли от подробните информационни табла и карти. 

5c0b91b2bc2fd75cab943106bc5a12a9a7ea06a8

В експозицията са показани много епиграфски паметници (надписи върху надгробни плочи, едикти, просветителни надписи и т.н.). По-важните от тях са с превод и това е много важно, защото надписите позволяват на посетителите, образно казано, да чуят директно гласовете на древните жители на Одесос. Да разберат за техните семейства, професии, съдби, вяра и т.н.

 

Да разгледаме експозицията.  

В новата експозиция първо е спазен строг хронологичен ред, а след това, в рамките на всеки исторически период, е направен опит да се обособят теми. Така разказът е по-ясен и достъпен за посетителите.

Битът и домашните занаяти през каменномедната епоха са илюстрирани с множество непоказвани досега експонати. Отделена е самостоятелна витрина за металургията и металообработката. Интерес сред посетителите ще предизвикат и грънчарските инструменти, ловните оръжия, включително бумерангът, направен от еленов рог.

В отделна зала са представени погребалните практики през каменномедната епоха, като в специална витрина е изложен вдигнатият от терена и консервиран гроб от некропола край с. Голямо Делчево.

За експонирането на гроб 43 от Варненския некропол е проектирана и изработена нова витрина, осигуряваща подход от всички страни. Находките в реконструкцията му са наредени максимално близо до местонамирането им на терена, което до известна степен ще предизвика учудване сред посетителите, познаващи само старата – макар и ефектна, но не съвсем коректно – подредба. В залата е показан и бюстът-възстановка на лицето на погребания в този знаменит комплекс.  

b334e74dc3847ab6608973b1c3b36645348975a7

Златните предмети, открити в различни гробове от некропола, са наредени в също напълно нови витрини.

Напълно нова е концепцията за представянето на потъналите на дъното на Варненското езеро праисторически селища. На фона на панорамен изглед към самото езеро е направена и символична реконструкция на надгробна могила с маркиращата я каменна стела.

257c24c5f10372bea2ea4b22f4764e6c6e06797e

В отделна витрина за пръв път пред публика се излага и съкровището от с. Янково, датирано в средната бронзова епоха. С множество находки е представена металургията на бронза. Във витрината с оръжието от тези размирни времена, освен известният меч от Черковна, се откроява реконструкцията на редкия тип меч с надлъжни жлебове, както и уникалната сребърна кама.

В отделна зала е представена желязната епоха, чрез паметници свързани с културата на траки, келти и скити. Металургията, така характерна и за трите народа, е илюстрирана чрез предмети на дребната пластика – апликации за конска амуниция, фибули, накити и множество инструменти за изработването им. В отделна витрина е показано за пръв път въоръжението на траки, келти и скити. Обърнато е внимание на погребалните практики на траките, чрез отделен текст и възстановка на гроб с инвентар. Пак посредством гробните дарове е показано влиянието, което елинската култура оказва върху местното население през желязната епоха. Така е постигнат и прехода към следващите зали от експозицията, посветени на основаването и развитието на Одесос през класическата и елинистическата епохи.

Още при входа, посетителят е посрещнат от голяма изрисувана карта, показваща мястото на Одесос в света на гръцката античност – неговите културни, религиозни и търговски контакти. Тези теми са доразвити и посредством експонатите.

b6e8af4bfc25ad395d3ea88bebdd5227e3434f32

В макет, представляващ разрез на кораб са подредени амфори, а в отделна витрина фрагменти и печати от амфори, показващи вноса на вино от различните производителни центрове на гръцкия свят. Темата за търговията е доразвита в още няколко витрини с керамични и бронзови съдове, лампи, тоалетни принадлежности и накити. В самостоятелна витрина са изложени различни архитектурни детайли, които са украсявали представители сгради. С архитектурата на гръцкия Одесос са свързани и двата капителя, вдигнати на специално изработени колони. Между тях е поставено едно от най-ранните изображения на Аполон, който е бил основното почитано в града божество.

89a1243eaae4208b67d99f9f4a46ff5c07d5e4da

Различни релефи и надписи илюстрират религиозния и обществен живот, а в отделна зала е показано едно от най-характерните изкуства на античния свят – коропластиката. Това са малки теракотените статуетки, разкриващи широка палитра от теми – от боговете, през ежедневието, та чак до смъртта, а присъствието на божествата на различни народи сред тях, свидетелства за етническата пъстрота на града през елинистическата епоха.

443246cc53f60ae76b97f341008c63115e456b7e

В тази зала е монтирана и мултимедия, която да допълва знанията и впечатленията на посетителя.

Няколко зали в източното крило представят животът в Одесос през Римската епоха. Експозицията е разделена на теми, преливащи една в друга: присъствие на римските власти и оръжие, вътрешно самоуправление и независимост на градските власти в рамките на империята, ежедневен живот, костюм, медицина, театър, забавления, спорт, гладиаторски представления, търговия, занаяти и пр.

ca16cb07ffc04b1fe7d44d9c64b70b47a8e4fe89

Последната римска зала е посветена на религиозната скулптура (от бронз, варовик и най вече от мрамор). Показани са скулптури и релефи на различни божества (гръцки, тракийски, а някои и с по-екзотичен произход), които са били почитани в града и района. В колекциите на музея има и паметници, които не произхождат от Одесос. Например скулптурата на Аполон от Балчик или предоставената наскоро на Археологическия музей статуя на Тракийския бог-конник. Тя е от Южна България, на точното й местонамиране е неизвестно.

4801ccfa36769cf599396847335ed47b8b7b9d94

Следващите две зали са запазени за късноантичния Одесос и времето на въвеждане на християнството в Римската империя (ІV – VІ в.). Отново има разделение по теми, които засягат различни страни от живота в града и околностите му. Както и в старата експозиция, специална зала е посветена на ранното християнство.

a80f5a2961295d355ba027fd4bc7d1e258de2120

Последната антична зала е съкровищницата, в която са изложени най-забележителните златни и сребърни предмети от цялата Античност.

f84ea64f286794728706048650d7b1a093845681
533fa2fbdb2fbf7ec7288fcdbe95983e3d2e5812

Нови или непоказвани паметници

В експозицията са изложени паметници, които са намерени в последните години, за които в старата експозиция не е имало място или такива, чието голямо значение до скоро не е било известно.

Сред новите паметници е вече споменатата статуя на Тракийския бог-конник.  Особено любопитни са и останките от сандали от римската епоха. Поради нетрайността на материалите, от които са били изработени, подобни находки в Европа са особено редки.

Новата експозиция е значително по разбираема за неспециалистите.

Особено внимание е обърнато на обяснителните текстове, реконструкциите (графични или реални), допълващите изображения, картите и плановете.

Например:

·         възстановка на гроб с кремация

·         възстановка на част от старогръцки кораб с амфори

·         графични реконструкции на статуи, от които са запазени само малки части

·         реконструкция на раннохристиянско олтарно пространство,

·         графична реконструкция на базилика

·         карти на античния и късноантичния град

·         карта на Балканите по римско време

·         карта на античните светилища в района и т.н.

 

Резултати:

От откриването на експозицията на 18 май до края на септември музеят бе посетен от 185 000 туристи. Музея реализира приход от 680 000 лева.

Новата експозиция е открита на 18 май 2012 година. 

Тази онлайн платформа е създадена по проект № BGCULTURE-1.001-0005-C01 „Развиване на Регионален исторически музей – Варна мултифункционално обществено пространство за наука, изкуство, култура и общуване“, финансиран по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г., Програма PA14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“. Цялата отговорност за съдържанието на онлайн платформата се носи от Регионален исторически музей-Варна и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази онлайн платформа отразява официалното становище на ФМ на ЕИП и Оператора на Програма PA14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“.

Регионален Исторически Музей – Варна © 2024 ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ

Софтуерна разработка и поддръжка от ASAP

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.