Регионален исторически музей – Варна, обявява конкурс за професор

„Регионален исторически музей – Варна, обявява конкурс за професор по 05.03.12 археология , научна област 2. хуманитарни науки, професионално направление 2.2 история и археология – един, за нуждите на Научното звено, отдел „Археология”, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”.

За справки и документи в Дирекцията на РИМ, Варна, бул. „Мария Луиза” № 41, тел. 68 10 12

Тази онлайн платформа е създадена по проект № BGCULTURE-1.001-0005-C01 „Развиване на Регионален исторически музей – Варна мултифункционално обществено пространство за наука, изкуство, култура и общуване“, финансиран по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г., Програма PA14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“. Цялата отговорност за съдържанието на онлайн платформата се носи от Регионален исторически музей-Варна и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази онлайн платформа отразява официалното становище на ФМ на ЕИП и Оператора на Програма PA14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“.

Регионален Исторически Музей – Варна © 2024 ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ

Софтуерна разработка и поддръжка от ASAP

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.