Покана за научна конференция „Историята в музея и музеят в историята“

„ИСТОРИЯТА В МУЗЕЯ И МУЗЕЯТ В ИСТОРИЯТА“,
ПОСВЕТЕНА НА 60-ГОДИШНИНАТА ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА
МУЗЕЯ НА ВЪЗРАЖДАНЕТО ВЪВ ВАРНА
4 – 5 октомври 2019 г., Варна

Уважаеми колеги,

На 4 октомври 2019 г. се навършват 60 години от създаването на Музея на Възраждането във Варна. По този повод Регионален исторически музей – Варна Ви кани да вземете участие в научната конференция „Историята в музея и музеят в историята“, която ще се проведете на 4 и 5 октомври 2019 г. в РИМ – Варна.

Конференцията има за цел да разгледа ролята и значението на българския музей през погледа на съвременните научни търсения, да се аргументират нови факти и явления и да се разгледат исторически личности и събития.
Желаещите да вземат участие в научния форум е необходимо да изпратят не по-късно от 30 юли 2019 г. заявка за участие (по приложената регистрационна форма) и резюме/кратко експозе на подготвяния материал на адрес: muzei.vazrajdane@abv.bg
Заявилите желание за участие ще получат до средата на месец септември 2019 г. програма на конференцията.

Изисквания към участниците в конференцията:
Работни езици на конференцията: български и английски;
Представянето на материала да не надвишава 10 минути;
Авторите, които ще имат нужда от мултимедия, трябва да го посочат в заявлението си за участие.
Командировъчните разходи са за сметка на участниците.

Изисквания към авторите в сборника от конференцията:
Материалите да бъдат на български или английски език. Материалите на български трябва да бъдат придружени от резюме, ключови думи, заглавие и име на автора/ите на английски език. Материалите на английски трябва да придружени от същите елементи, но на български език;
Да предоставят завършените си трудове не по късно от 1 ноември 2019 г.
Материалите да не надвишават 20 страници, при формат: TNR 12, специален отстъп 1,25 см и редова разредка 1,5 пункта;
Научният апарат да е оформен по т.нар. „харвардска система“, при която в основния текст се посочва фамилията на автора/ите и годината на печат и цитираните страници, образи, таблици и пр., а в списък с литературата се дава пълната библиографска информация. Пример:
В основен текст: (Тонев 1995, 100; Тонев 1973, 190 – 191; Тонев 1968, 7; Димитрова 2008).
В Литература: Тонев 1995: В. Тонев. Българското Черноморие през Възраждането. София: АИ „Проф. М. Дринов“, 1995.
Тонев 1973: В. Тонев. Някои данни за преселническото брожение в Източна България през 1861 г. – Известия на народния музей – Варна, 9 (24), 1973, с. 185 – 196.
Тонев 1968: В. Тонев. 90 години от Освобождението на България от Турско робство. Галерия Варненски опълченци. – Пролет, № 8, 19 февр. 1968.
Димитрова 2008: Ст. Димитрова. Варненският край и руско-турските войни от края на XVIII и XIX в. – В: България, Варна – Русия. От Средновековието до ново време. И. Русев, В. Йотов (съст., ред.). Варна: Славянска литературна и артистична академия – Варна, 2008, с. 127 – 140.

 

РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА ЗА КОНФЕРЕНЦИЯТА

„ИСТОРИЯТА В МУЗЕЯ И МУЗЕЯТ В ИСТОРИЯТА“,
ПОСВЕТЕНА НА 60-ГОДИШНИНАТА ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА
МУЗЕЯ НА ВЪЗРАЖДАНЕТО ВЪВ ВАРНА
4 – 5 октомври 2019 г., Варна

1. Имена на участника/ците:

2. Институция:

3. Заглавие на доклада:

4. Контакти за обратна връзка:

5. Предвижда ли се мултимедийна презентация:

Тази онлайн платформа е създадена по проект № BGCULTURE-1.001-0005-C01 „Развиване на Регионален исторически музей – Варна мултифункционално обществено пространство за наука, изкуство, култура и общуване“, финансиран по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г., Програма PA14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“. Цялата отговорност за съдържанието на онлайн платформата се носи от Регионален исторически музей-Варна и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази онлайн платформа отразява официалното становище на ФМ на ЕИП и Оператора на Програма PA14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“.

Регионален Исторически Музей – Варна © 2024 ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ

Софтуерна разработка и поддръжка от ASAP

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.