РИМ-Варна изпълни най-мащабния си до момента проект

На 19 април 2024 г. в напълно обновената зала „Одесос“ на Археологически музей – Варна се проведе заключителна информационна среща по проект „Развиване на Регионален исторически музей – Варна мултифункционално обществено пространство за наука, изкуство, култура и общуване“, финансиран по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г., Програма PA14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“.

Деница Йорданова – ръководител на проекта обясни, че стратегията и целта на проекта е да се направи една по-голяма крачка за регионалния музей да  излезе извън традиционните рамки на експониране и комуникация с посетителите. Фокусът е върху местните целеви групи – гражданите на Варна, децата, семействата и младите хора.

Екипът за управление на проекта, представен от Деница Йорданова – ръководител проект, представи визията, мисията и стратегическите цели и резултати, постигнати в рамките на проекта. Основните ревитализирани пространства в Археологическия музей вкючват коридорите пред залите на постоянната експозиция. Бяха създадени кътове за отдих и бяха поставени пейки, изработени спрямо естетическите изисквания на музея. Беше извършена пълна ревитализация на зала „Одесос“ (бившата учителска стая на Девическата гимназия), която е и най-представителната зала в сградата на музея. Залата е изцяло климатизирана, ревитализирана и оборудвана с ново обзавеждане благодарение на проекта.

Проектът включва и пълно ревитализиране и разширяване на пространството за съхранение във фондохранилището за каменни паметници, част от Античния фонд. На специален режим ще бъде възможно допускането на специализирана публика във фонда. За удобство на посетители в близост до входа / изхода на музея е усвоено свободно пространство, в което се обособява гардероб за посетителите. РИМ-Варна осигурява на своите посетители по-голям комфорт при посещенията в музея. Гардеробът е на самообслужване и може да се ползва през всички работни часове на музея.

Д-р Игор Лазаренко – директор на РИМ-Варна представи концепцията на новосъздадената експозиция „Нумизматика“. Новата експозиция е разположена в две напълно реновирани зали в сградата на археологическия музей. Монетната колекция се състои от 28 витрини. В залата са поставени и информационни пана. Откриването на новата експозиция предстои да се състои в началото на месец май.

Инж. Петър Атанасов представи стъпките, по които премина Регионалният музей, за да  интегрира важни за развитието му технологични решения.  В рамките на проекта е доставен модерен сензорен киоск „Монети“ при новосъздадената постоянна експозиция „Нумизматика“. Киоскът позволява на определен посетител или група от посетители да се запознае с монетната колекция. Посетителят ще има възможност да научи историята на древния Одесос, както и да разгледа монетите като ги избира от екрана на киоска.

Освен това инж. Атанасов представи разработеното мобилно приложение „Персонален пътеводител“. Чрез него посетителят ще получава информация за експозицията през своето смарт устройство. Пътеводителят представя информация на 5 езика – български, английски, френски, немски и руски.

Не на последно място, важен акцент се постави върху разработената онлайн платформа с виртуални турове на ревитализираните и нови експозиционни пространства. Тази платформа ще спомогне за улесняване достъпа до експозициите на музея и до новосъздадената постоянна експозиция за посетители от средни и малки отдалечени населени места, чуждестранни целеви групи с ограничения при пътувания поради пандемична обстановка.

Доц. Генка Рафаилова- координатор на проекта от страна на ИУ-Варна представи предприемаческия план за развитие на музея. Предприемаческият план е разработен въз основа на редица научни и практико-приложни изследвания от екип научни изследователи от ИУ-Варна с изключително богат опит в областта на туризма. ИУ-Варна е разработил софтуер за превръщането на музея в едно хибридно преживяване. Доц. Рафаилова добави, че е разработен и план за маркетингово развитие до 2027г. от ИУ – Варна.

По време на заключителната информационна доц. Рафаилова представи проект Cultural BEES, продължение на общите усилия на РИМ-Варна и ИУ-Варна за модернизиране на културния сектор.  Основната цел на проекта е да се разработят и приложат програми за обучение и дигитални инструменти в подкрепа на насърчаването на предприемаческите умения сред младите хора, в областта на културните и творческите индустрии. 

Тази онлайн платформа е създадена по проект № BGCULTURE-1.001-0005-C01 „Развиване на Регионален исторически музей – Варна мултифункционално обществено пространство за наука, изкуство, култура и общуване“, финансиран по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г., Програма PA14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“. Цялата отговорност за съдържанието на онлайн платформата се носи от Регионален исторически музей-Варна и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази онлайн платформа отразява официалното становище на ФМ на ЕИП и Оператора на Програма PA14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“.

Регионален Исторически Музей – Варна © 2024 ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ

Софтуерна разработка и поддръжка от ASAP

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.