Археологически проучвания на квадрибург при с. Шкорпиловци

Укреплението се намира близо до устието на р. Фъндъклийска, на около 1,4 км югоизточно от с. Шкорпиловци.

Стратиграфски най-ранните следи от антропогенна дейност се свързват с пепеляв пласт с различна дебелина, който заляга непосредствено върху стерила. Образувал се е от опожарени дървени постройки. По керамиката се датира в III в.

Следващият период се свързва с изграждането на крепостни стените, вкопани във пепелявия пласт. Това е станало през последните години на III – първите на IV в. Към същия строителен период могат да се отнесат и няколко частично проучени сгради. Те са изградени от грубо обработени камъни на глинена спойка. Съобразени са с планировката на укрепителната система. Във височина сградите са били изградени от големи кирпичи и покрити с керемиди.

Третата и последна фаза на обитаване се свързва със сгради с по-лека конструкция, преди всичко от измазан с глина плет и отново с употреба на покривна керамика. Не е сигурно засега дали през този период крепостните стени са функционирали. Краят на живота на през този период е насилствен, белязан от интензивен пожар, към края на VI в.

Ръководител на проучването: д-р Х. Кузов 

Тази онлайн платформа е създадена по проект № BGCULTURE-1.001-0005-C01 „Развиване на Регионален исторически музей – Варна мултифункционално обществено пространство за наука, изкуство, култура и общуване“, финансиран по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г., Програма PA14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“. Цялата отговорност за съдържанието на онлайн платформата се носи от Регионален исторически музей-Варна и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази онлайн платформа отразява официалното становище на ФМ на ЕИП и Оператора на Програма PA14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“.

Регионален Исторически Музей – Варна © 2024 ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ

Софтуерна разработка и поддръжка от ASAP

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.