Археологически проучвания в Марцианопол през 2019 г.

По време на проучванията в Марцианопол се извършват разкопки в периметъра на „Сектор Базилика“.

Най-раннoтo обитаване е регистрирано върху ниво от светла глина, положена върху стерила. Градежът е през III в., от дървена конструкция. Постройките са унищожени от пожар, отбелязан на терена с тънък слой отухляване, пепел и въгленчета.

Следващия период на обитаване се свързва с появата на монолитна сграда, в края на III в., с разположени около атриум помещения. В западното помещение се забелязват следи от подова мозайка. Мозайката е положена върху подложка от хоросан, примесен с фрагменти строителна керамика и камъни.

През следващото строителство, преди средата на IV в., стените са били надстроени с масивни кирпичи. В сградата се откри монетна находка от шестнайсет солида, сечени до средата на V в. Унищожена е от интензивен пожар довел до разрушаването и отухляване на кирпичената част от стените. Пожарът се свързва с хунското превземане на града в 447 г.

Последното строителство от каменна зидария на калова спойка е през VI в. При него са преизползвани съхранените зидове от предходния строителен период.

Ръководител на проучването: д-р Х. Кузов 

Тази онлайн платформа е създадена по проект № BGCULTURE-1.001-0005-C01 „Развиване на Регионален исторически музей – Варна мултифункционално обществено пространство за наука, изкуство, култура и общуване“, финансиран по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г., Програма PA14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“. Цялата отговорност за съдържанието на онлайн платформата се носи от Регионален исторически музей-Варна и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази онлайн платформа отразява официалното становище на ФМ на ЕИП и Оператора на Програма PA14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“.

Регионален Исторически Музей – Варна © 2024 ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ

Софтуерна разработка и поддръжка от ASAP

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.