Честване 45-години от създаването на Етнографски музей – Варна

На 27 юли 2019 г. се навършват 45 години от откриването на експозицията на Етнографски музей – Варна. Началото му е поставено още в края на ХIX в., когато във Варна се създава дружинка за събиране на археологически и етнографски старини, природни материали и др.

В годишните отчети на Варненското археологическо дружество и в инвентарните книги на Варненския окръжен музей от първата половина на ХХ в. са вписани много етнографски експонати, откупени или подарени от варненски граждани: пръстени, накити и медни съдове; селскостопански инвентар; занаятчийски инструменти; носии; тъкани.

През 1963 г. Мария Николова е назначена за уредник в отдел „Етнография“ при Окръжен исторически музей – Варна. С ентусиазъм и всеотдайност тя се посвещава на събирането на етнографски материали и на откриването на Етнографски музей в самостоятелна сграда. Експозицията е разположена в една от най-представителните къщи от средата на ХIХ в. и представя бита и културата на населението във Варненския регион от ХIХ и началото на ХХ в..

45-та годишнина на Етнографския музей ще бъде отбелязана на 25 юли (четвъртък) 2019 г. от 17.00 часа в музея с:
• Изложба „Дарители и дарения“. Ще бъдат изложени колективни и индивидуални дарения, както и първото дарение (престилки и възглавници) направено през 1924 г. от Добруджанската организация.
• Ревю на традиционни народни костюми от края на ХIХ и началото на ХХ в., притежание на частни колекционери, с участието на ученици от Средното училище за хуманитарни науки и изкуства „К. Преславски“ – Варна.
• Танцова програма с участието на фолклорен ансамбъл „Гергана“ – гр. Варна.

Изложбата може да бъде посетена до края на 2019 г. 

Тази онлайн платформа е създадена по проект № BGCULTURE-1.001-0005-C01 „Развиване на Регионален исторически музей – Варна мултифункционално обществено пространство за наука, изкуство, култура и общуване“, финансиран по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г., Програма PA14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“. Цялата отговорност за съдържанието на онлайн платформата се носи от Регионален исторически музей-Варна и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази онлайн платформа отразява официалното становище на ФМ на ЕИП и Оператора на Програма PA14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“.

Регионален Исторически Музей – Варна © 2024 ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ

Софтуерна разработка и поддръжка от ASAP

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.