Спасително археологическо проучване на ул. „Охрид“ № 1 в гр. Варна

В северната част на обекта, най-ранните проучени структури са две сметни ями. Съдържанието им е от елинистическа битова и амбалажна керамика, кости от животни, пепел, въглени и мидени черупки. Тяхната датировка е между края на III – I в. пр. н.е. Ямите са вкопани в материка. Хронологически следва проучената част от ъгъл на сграда. Градежът е с камък, на спойка от жълта глина. Предвид материалите от контекста на сградата, тя се датира в ранноримската епоха.

Проучените в източната част на обекта структури принадлежат на три епохи. Към първата епоха причисляваме, останки на сгради от три строителни периода и се датират III – II в. пр.н.е. Запазеното помещение от последният етап е от римската епоха, но поради липсата на сигурни датиращи материали от неговия контекст, това предположение е натоварено с известна условност. Градежите от различните строителни периоди са изградени от камък на калова или глинена спойка.

Установиха се серия вкопавания от османския период, които са унищожили по-ранните структури. Това са сметни/септични ями – част от тях само вкопани, а други и с подзиждане, датират се през XVII – XIX в.

Ръководител на проучването: д-р Х. Кузов 

Тази онлайн платформа е създадена по проект № BGCULTURE-1.001-0005-C01 „Развиване на Регионален исторически музей – Варна мултифункционално обществено пространство за наука, изкуство, култура и общуване“, финансиран по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г., Програма PA14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“. Цялата отговорност за съдържанието на онлайн платформата се носи от Регионален исторически музей-Варна и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази онлайн платформа отразява официалното становище на ФМ на ЕИП и Оператора на Програма PA14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“.

Регионален Исторически Музей – Варна © 2024 ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ

Софтуерна разработка и поддръжка от ASAP

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.