ЕКСПЕРТИ ОТ НОРДЛАНД МУЗЕЙ ПРЕДАВАТ ОПИТ И НОУ-ХАУ НА МУЗЕЙНИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ОТ РИМ-ВАРНА

В периода 12-16 юни 2023 г. експертен екип от Нордланд музей, гр. Будьо, Норвегия беше на посещение в Регионален исторически музей – Варна. Визитата се реализира с финансовата подкрепа на проект № BGCULTURE-1.001-0005-C01 „Развиване на регионален исторически музей-Варна като мултифункционално обществено пространство за наука, изкуство, култура и общуване“, Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г., Програма PA14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“.
На първо място се проведе партньорска среща с участието на представителите на водещата организация РИМ-Варна и партньорите Нордланд Музей, Норвегия и ИУ- Варна, България.
От страна на РИМ-Варна участваха Деница Йорданова- ръководител проект, Златка Антова – водещ координатор, Елена Георгиева – приложен администратор в проекта, инж. Петър Атанасов – ИТ администратор на РИМ-Варна, Наталия Енева – гл. уредник на учебния музей при РИМ-Варна. Представители на ИУ-Варна бяха доц.д-р Генка Рафаилова – координатор на проекта от страна на ИУ-Варна, гл.ас.д-р Красимира Янчева – експерт в проекта. Нордланд музей, Норвегия беше представен от Мортен Стефенсен – директор на музея, Ерика Софтинг – научноизследователска дейност, Хайди Нилсон – администрация, Арне Солванг- музеен специалист.
Основната цел на партньорската среща беше българският екип да представи пред своите норвежки колеги постигнатите до момента резултати от проекта, предстоящи дейности. Същевременно се състояха активни и ползотворни дискусии относно проблемите и предизвикателствата, пред които са изправени съвременните музеи в България, като се наблюдаваха доста сходни тенденции в музейното дело в България и Норвегия. Основната разлика беше отчетена в начина на намиране на решения на проблемите. Норвежките колеги отчетоха високи резултати по проекта и истинска мотивация на българския екип да модернизира начина на управление на музея и комуникацията с общността.
Втора част от посещението на норвежкия екип се проведе в Икономически университет – Варна, партньор по проекта. Акцентът на тази втора среща беше поставен разработения предприемачески план за развитието на РИМ-Варна. Предприемаческият план беше представен за първи път пред екипа на РИМ-Варна и Нордланд музей. Презентацията се осъществи от гл.ас.д-р Красимира Янчева, гл.ас.д-р Тодор Дянков и с подкрепата на доц. д-р Генка Рафаилова. Всички участници в срещата отчетоха високото ниво на изследването, обективните методи на изследване, реалните резултати, препоръки и стратегия, която да бъде приета от РИМ-Варна.
Норвежките експерти имаха възможност да бъдат част от организираната от техните домакини културна обиколка на гр. Варна, която включваше Археологическия музей, Музей Нова история на гр. Варна, Аладжа манастир и пешеходна обиколка на резерват „Одесос“, разположен в сърцето на града.

Тази онлайн платформа е създадена по проект № BGCULTURE-1.001-0005-C01 „Развиване на Регионален исторически музей – Варна мултифункционално обществено пространство за наука, изкуство, култура и общуване“, финансиран по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г., Програма PA14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“. Цялата отговорност за съдържанието на онлайн платформата се носи от Регионален исторически музей-Варна и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази онлайн платформа отразява официалното становище на ФМ на ЕИП и Оператора на Програма PA14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“.

Регионален Исторически Музей – Варна © 2024 ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ

Софтуерна разработка и поддръжка от ASAP

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.