„Модернизиране на фондохранилищата на отдел „Най-нова история“ към РИМ-Варна“

В рамките на проект „Модернизиране на фондохранилищата на отдел „Най-нова история“ към РИМ-Варна“, осъществяван с финансовата подкрепа на Министерството на културата, екипът на отдел „Най-нова история“ при РИМ-Варна посети обновените фондохранилища на РИМ-Шумен – партньор по проекта.

Основната цел на срещата беше да се обмени опит и добри практики в устойчивото и дългосрочно опазване на движимите културни ценности пред специалистите от Варна и оптимизиране на пространствата за архивиране и опазване на движимите културни ценности във фондохранилищата на отдел „Най-нова история“ към РИМ-Варна.

Музейните специалисти обсъдиха организацията на работа във фондохранилищата на двата музея. Екипът от РИМ-Варна обогати и модернизира своята методология и опит на базата на вече изпитани методи в шуменския музей, целящи постигане на устойчивост в съхраняването на движими културни ценности в музейните фондохранилища.

Тази онлайн платформа е създадена по проект № BGCULTURE-1.001-0005-C01 „Развиване на Регионален исторически музей – Варна мултифункционално обществено пространство за наука, изкуство, култура и общуване“, финансиран по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г., Програма PA14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“. Цялата отговорност за съдържанието на онлайн платформата се носи от Регионален исторически музей-Варна и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази онлайн платформа отразява официалното становище на ФМ на ЕИП и Оператора на Програма PA14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“.

Регионален Исторически Музей – Варна © 2024 ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ

Софтуерна разработка и поддръжка от ASAP

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.