Излезе от печат монографията „Византийска керамика от Българското Черноморско крайбрежие (VIII – XIV в. сл. Хр.)“

Излезе от печат монографията „Византийска керамика от Българското Черноморско крайбрежие (VIII – XIV в. сл. Хр.)“  по програма  „Помощ за книгата 2023 г.“, финансирана от Министерство на културата и финансовата подкрепа на НАИМ-БАН.

В рамките на програма „Помощ за книгата 2023 г.“, финансирана от Министерство на културата, излезе от печат монографията на д-р Мария Манолова – Войкова, Византийска керамика от Българското Черноморско крайбрежие (VIII – XIV в. сл.Хр.)“ (изд. Онгъл, 2023 г.).  

Книгата представлява първия опит за цялостно представяне на византийския керамичен внос от Българското Черноморие. В нея са каталогизирани близо 850 амфори и трапезни съдове от 15 музейни колекции. Находките са класифицирани в 32 категории, за всяка от които е предоставена изчерпателна информация за технологията на изработка, характерните декоративни белези, установената хронология и произход. Проследен е географският ареал на разпространение на византийския внос в Черноморския район и във вътрешността на българските земи. Изследването обхваща 13 селища от крайбрежната зона и очертава техните търговски контакти през периода VIII – XIV в. Сред илюстрираните образци са забележителни произведения на византийското грънчарство и примери за местни изделия, които се придържат към византийската художествена традиция

Тази онлайн платформа е създадена по проект № BGCULTURE-1.001-0005-C01 „Развиване на Регионален исторически музей – Варна мултифункционално обществено пространство за наука, изкуство, култура и общуване“, финансиран по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г., Програма PA14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“. Цялата отговорност за съдържанието на онлайн платформата се носи от Регионален исторически музей-Варна и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази онлайн платформа отразява официалното становище на ФМ на ЕИП и Оператора на Програма PA14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“.

Регионален Исторически Музей – Варна © 2024 ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ

Софтуерна разработка и поддръжка от ASAP

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.