РИМ-ВАРНА СЕ РАЗВИВА КАТО МОДЕРЕН И ИНТЕЛИГЕНТЕН МУЗЕЙ В ГРАД ВАРНА – ИНТЕЛИГЕНТНА ТУРИСТИЧЕСКА ДЕСТИНАЦИЯ

На 2 ноември 2023 г. във варненския археологически музей се проведе встъпителна среща „Интелигентен музей, интелигентна туристическа дестинация“ по проект „Развиване на Регионален исторически музей-Варна като мултифункционално обществено пространство за наука, изкуство, култура и общуване“ с финансовата подкрепа от Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г., Програма PA14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“.

Срещата беше организирана от РИМ-Варна съвместно с ИУ-Варна (партньор по проекта).

По време на срещата Деница Йорданова, ръководител на проекта, представи пред участниците постигнатите до момента резултати. Най-важни акценти бяха поставени върху новосъздадените кътове за отдих, нови климатични системи и шкафове за съхранение на вещи – всички тези нововъдения целят да осигурят максимален комфорт на посетителите. Създадени са нови условия и усвоени нови пространства за съхранение и опазване на каменните паметници в музея. Предсти създаването на индивидуален аудио пътеводител на пет езика – български, английски, немски, френски и английски. Зала „Одесос“ ще бъде изцяло обновена по този проект.

След представянето на проекта екипът от научни изследователи от ИУ-Варна доц. Генка Рафаилова, гл.ас.д-р Красимира Янчева и гл.ас.д-р Тодор Дянков представиха разработения в рамките на проекта предприемаческия план за развитие на РИМ-Варна, споделяне на резултати от партньорството между музея и университета. Експертният екип, който разработи предприемаческия план по този проект, представи възможностите и решенията как РИМ-Варна да се превърне в многофункционално пространство с интелигентни преживявания за неговите посетители и в двигател на значими социални и културни промени в град Варна.

В резултат на проекта беше разработена монография „Развитие на интелигентна туристическа дестинация ‘2030 /на примера на община Варна“ с автори Генка Рафаилова, Златка Тодорова и Христина Филипова, която също беше представена  по време на срещата и постави акцент върху развитието на гр. Варна като интелигентна туристическа дестинация.

Срещата предизвика изключителен интерес, като привлече представители на община Варна – зам.-кмет Коста Базитов, Соня Георгиева директор на дирекция „Туризъм“ община Варна, експерти от дирекция „Духовно развитие и култура“ община Варна, експерти от дирекция „ЕНОП“, преподаватели и изследователи от Колежа по туризъм и Икономически университет – Варна, експерти и служители на РИМ-Варна, представители на Варненската туристическа камара и представители на неправителствения сектор.

Срещата създаде благоприятна основа за дискусия, повдигане на важни за гр. Варна въпроси, насочващи основно към общата идея, че градът има огромен потенциал да се превърне в конкурентна целогодишна туристическа дестинация, а РИМ-Варна да се развие в посока да привлича млади публики и публики от местната общност, така че да бъде културен център на общуване, наука и култура през цялата година, без да зависи от сезонни тенденции.

Тази онлайн платформа е създадена по проект № BGCULTURE-1.001-0005-C01 „Развиване на Регионален исторически музей – Варна мултифункционално обществено пространство за наука, изкуство, култура и общуване“, финансиран по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г., Програма PA14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“. Цялата отговорност за съдържанието на онлайн платформата се носи от Регионален исторически музей-Варна и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази онлайн платформа отразява официалното становище на ФМ на ЕИП и Оператора на Програма PA14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“.

Регионален Исторически Музей – Варна © 2024 ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ

Софтуерна разработка и поддръжка от ASAP

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.