Представяне на проект: „Развиване на РИМ-Варна мултифункционално обществено пространство за наука, изкуство,култура и общуване“

На 12 август 2022 г. от 10.00 часа в зала 1 на ИУ-Варна ще се проведе първата информационна среща по проект „Развиване на Регионален исторически музей – Варна мултифункционално обществено пространство за наука, изкуство,култура и общуване“, Финансиран по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г., Програма PA14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“

Проект № BGCULTURE-1.001-0005-C01

Финансиран по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г., Програма PA14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“

Общ бюджет: 369 802,13 евро
Продължителност: 21.06.2022г. – 21.04.2024г.

Партньори:
Икономически университет-Варна (България)
Stiftelsen Nordlandsmuseet (Норвегия)

Основна цел: РИМ-Варна да се превърне в основен двигател на социалното и културно развитие на гр. Варна и района

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 1: Модернизиране и разширяване на експозиционните пространства в РИМ – Варна с цел осигуряване на широка обществена достъпност до културно-историческите ценности в музея.
СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 2: Развиване на РИМ – Варна като място за общуване: ново пространство – пресечна точка на минало и настояще, на различни цивилизации и на съвременното общество в неговото културно многообразие.
СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 3: Превръщане на музея в атрактивен културно-исторически център и привличане на нови публики чрез внедряването на нови технологии и иновации.
СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 4: Изграждане на управленския и експертен капацитет на персонала на РИМ – Варна с цел ефективно и предприемаческо управление на експонираното културно-историческо наследство.

Ревитализиране на музейни пространства:
-обновяване и модернизиране на експозиционните зали и коридори на музея
-обновяване на фондохранилището за каменни паметници и осигуряване не достъп за посетители и любители на археологията
-коригиране и адаптиране на витрините, обогатяване на експозицията с информационни пана и витрини
-създаване на места за отдих на посетителите на музея и обособяване на гардеробна
-създаване на нова постаянна експозиция „Нумизматика“
-реновиране на емблематичната зала „Одесос“ и залата за временни изложби на музея

Технологични иновации:
-Сензорен информационен киоск за новата монетна експозиция
-Разработване на мобилно приложение „Персонален пътеводител“ за Android и iOS на 5 езика.
-Въвеждане на бийкъни за по-лесна онлайн навигация и интерактивно представяне на експонатите от постоянната експозиция
-Създаване на онлайн платформа с виртуални турове на експозиционните пространства в Археологическия музей
-Изграждане на безжична мрежа в сградата на Археологически музей-Варна

И още:
-разработване на предприемачески план за развитието на РИМ-Варна
-обмен на опит и добри практики в управлението на културно-историческото наследство в Норвегия
-осигуряване на две нови работни места в рамките на проекта
-специализирани обучения за ръководния и експертен персонал на РИМ-Варна

Представяне:
Регионален исторически музей – Варна (РИМ-Варна) е една от най-старите културни институции с основната мисия да издирва, изучава, опазва и представя културни ценности, природни образци и антропологични останки на територията на област Варна. Началото на музейното дело във Варна е поставено от местни общественици и интелектуалци през 80-те години на ХIХ в. През 1901г. е учредено Варненското археологическо дружество. Първата му сбирка е открита на 11 юни 1906 г. в помещение на Девическата гимназия на Варна – в сградата, където днес се помещава Археологическият музей. Днес Археологическият музей разполага с експозиционна площ от над 3000 м2 и богати фондове съхраняващи повече от 100 000 паметници от миналото на региона. РИМ-Варна е най-голямата извънстолична музейна институция в България, със световно признат принос в изучаването, популяризирането и опазването на културното наследство.

Контакти:
Деница Йорданова – Ръководител проект, pr.projects.rimvarna@gmail.com
Златка Антова – Водещ координатор, zlapant@abv.bg

Тази онлайн платформа е създадена по проект № BGCULTURE-1.001-0005-C01 „Развиване на Регионален исторически музей – Варна мултифункционално обществено пространство за наука, изкуство, култура и общуване“, финансиран по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г., Програма PA14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“. Цялата отговорност за съдържанието на онлайн платформата се носи от Регионален исторически музей-Варна и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази онлайн платформа отразява официалното становище на ФМ на ЕИП и Оператора на Програма PA14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“.

Регионален Исторически Музей – Варна © 2024 ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ

Софтуерна разработка и поддръжка от ASAP

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.