РИМ-Варна стартира работа като партньор по проект Codes of Cultural Heritage

РИМ-Варна стартира работа като партньор по проект „Кодиране на културното наследство“, по програма „Еразъм+, Кръг 1, Партньорства за сътрудничество в училищното образование (KA220-SCH) с продължителност 24 месеца (декември 2022 – ноември 2024 г.). В проекта като партньори участват училища, музеи и арт организации от Италия, Португалия, Белгия, Румъния, България и Турция. 
Проектът цели: 

– Да повиши знанията на учениците от партньорските държави по отношение на европейското културно наследство и неговото многообразие, а също така и да ги запознае с неговата социална и образователна стойност; 
– Да подобри достъпа на учениците до културното наследство и предаването на умения за неговото разбиране; 
– Да се разработи дигитално съдържание, технологии и практики, които да се използват за популяризиране на културното наследство.  

Важен резултат от изпълнението на проекта ще бъде изработването на платформа с дигитално съдържание, която ще включва планове на уроци, ръководства за учители, симулационни игри, виртуална реалност, различни обучителни дейности, както и диалогова зона за потребителите.  

Създадените партньорства в рамките на проекта ще бъдат фактор за укрепване на връзката и подобряване на сътрудничеството между културните и образователните институции в една важна сфера – тази на културно-историческото наследство и неговото преподаване. 

Тази онлайн платформа е създадена по проект № BGCULTURE-1.001-0005-C01 „Развиване на Регионален исторически музей – Варна мултифункционално обществено пространство за наука, изкуство, култура и общуване“, финансиран по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г., Програма PA14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“. Цялата отговорност за съдържанието на онлайн платформата се носи от Регионален исторически музей-Варна и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази онлайн платформа отразява официалното становище на ФМ на ЕИП и Оператора на Програма PA14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“.

Регионален Исторически Музей – Варна © 2024 ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ

Софтуерна разработка и поддръжка от ASAP

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.