Доставено специализирано оборудване за подобряване условията за съхраняване в част от фондохранилищата на РИМ-Варна

В рамките на проект № РД11-06-307/07.10.2022 г., „Създаване на устойчиви условия за съхраняване на движими културни ценности в част от фондохранилищата на Регионален исторически музей – Варна“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Министерството на културата, беше възможно да се закупи и достави оборудване за част от фондохранилищата на РИМ-Варна.

Благодарение на проекта отделите „Етнография“, „Природа“, „Нова история на гр. Варна“, „Българските земи XV – XIX в.“ и „Най-нова история“ успяха да подобрят условията във фондохранилищата, като се достави оборудване, включващо нови влагоуловители, измерители на температура и влажност, нови архивни кутии в различни размери и доставянето и монтажа на стелажни модули.

В тези отдели се съхраняват различни по вид и размер движими културни ценности, които са много чувствителни към промените в микроклимата, в който са съхранявани. С цел гарантиране тяхното правилно опазване и дългосрочно съхранение, набавеното оборудване ще помогне на специалистите да отчитат промените, които възникват в атмосферната среда на фондохранилищата, и да предприемат нужните мерки за предовратяване на щети и съответно да се вземат необходимите мерки да се осигуряват устойчиви условия за тяхното опазване.

Не на последно място, бяха осигурени хард дискове за отделите с цел дигитално съхранение на движимите културни ценности. Това ще позволи на музейните експерти да имат директен достъп до конкретна специализирана информация при необходимост и да бъдат по-ефикасни в класификацията и инвентаризацията на културните движими ценности, съхранявани във фондохраналищата.

През годините РИМ-Варна непрекъснато работи към подобряване и модернизиране на условията на работа в научната си и музейна работа с финансовата подкрепа на Министерство на културата.

Тази онлайн платформа е създадена по проект № BGCULTURE-1.001-0005-C01 „Развиване на Регионален исторически музей – Варна мултифункционално обществено пространство за наука, изкуство, култура и общуване“, финансиран по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г., Програма PA14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“. Цялата отговорност за съдържанието на онлайн платформата се носи от Регионален исторически музей-Варна и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази онлайн платформа отразява официалното становище на ФМ на ЕИП и Оператора на Програма PA14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“.

Регионален Исторически Музей – Варна © 2024 ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ

Софтуерна разработка и поддръжка от ASAP

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.