Представителна среща – 28 февруари 2023 г. (вторник), 10.00 часа, Зала 320, Икономически университет – Варна

ПРЕДСТАВИТЕЛНА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ PUB-2022-10 „ИЗСЛЕДВАНЕ, ПРИОБЩАВАНЕ И РАЗШИРЯВАНЕ НА НОВИ ПУБЛИКИ – ИЗГРАЖДАНЕ НА МЕЖДУКУЛТУРЕН И ОБРАЗОВАТЕЛЕН МОСТ МЕЖДУ БЪЛГАРСКИТЕ ЧИТАЛИЩА И МУЗЕИ“ ПРОГРАМА „ПУБЛИКИ’22“, НАЦИОНАЛЕН ФОНД „КУЛТУРА“ 28 февруари 2023 г. (вторник), 10.00 часа, Зала 320, ет.3 Икономически университет – Варнa
 
На 28 февруари 2023 г. в сградата на ИУ-Варна ще се проведе представителната среща по проект PUB-2022-10 „Изследване, приобщаване и разширяване на нови публики – изграждане на междукултурен и образователен мост между българските читалища и музеи“ с финансовата подкрепа на програма „Публики’22“ на Национален фонд „Култура“.
 
 
Целта на тази среща е да се поставят основите на един активен и ползотворен диалог между читалищата и музеите от Варна и областта, за да се изгради единен мост на общуване, приобщаване и взаимодействие между местните читалища и музеи, които да работят заедно за обогатяване културния и социален живот на местната общност.
 
Идеята за този проект се породи от осъзнаването на най-голямото предизвикателство, пред което са изправени културните организации в България, а именно утвърждаване на тяхното място в социалния, културния и икономическия живот на местната общност.

В срещата ще се включат членовете на екипа на проекта от Регионален исторически музей – Варна, Икономически университет – Варна и Регионален експертно-консултантски и информационен център „Читалища“ Варна както и представители на местните читалища и музейни специалисти от Варна и областта.

Тази онлайн платформа е създадена по проект № BGCULTURE-1.001-0005-C01 „Развиване на Регионален исторически музей – Варна мултифункционално обществено пространство за наука, изкуство, култура и общуване“, финансиран по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г., Програма PA14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“. Цялата отговорност за съдържанието на онлайн платформата се носи от Регионален исторически музей-Варна и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази онлайн платформа отразява официалното становище на ФМ на ЕИП и Оператора на Програма PA14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“.

Регионален Исторически Музей – Варна © 2024 ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ

Софтуерна разработка и поддръжка от ASAP

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.