Интерактивна мултимедийна експозиция „Аладжа манастир – история, легенди и загадки“ в сградата на музейния комплекс край Варна

В музея гледаш, слушаш, докосваш… Основната цел на проекта, е да бъдат използвани съвременните компютърни технологии за създаване на мултимедиен продукт, който да представи по достъпен и атрактивен начин историята, проучванията и културното наследство на средновековният скален манастир край Варна. Реализацията на проекта е част от дейността на Асоциация „Шкорпил” за популяризиране културното наследство на братя Шкорпил, чрез иновационни проекти и се осъществява със съдействие на Регионалният исторически музей във Варна.

В момента са разработени пет информационни модула с различна тематика. Всеки от тях е на три езика-български, руски и английски. В последствие ще бъдат направени и на други езици. Самите модули представляват 5 различни филмчета с продължителност между 10 и 15 минути. Модулите засягат различна тема и отговарят на различни въпроси за Аладжа манастир. Посетителите на комплекса сами могат да изберат и да стартират желания от тях модул. Програмата е отворена и може да се надгражда и развива. Може да се допълва с 3D анимация, нови подменюта, свързани с култовете към скалните манастири, с отшелничество и исихазма, с култа към скалата. Това един отворен, подлежащ на развитие проект.

Тази онлайн платформа е създадена по проект № BGCULTURE-1.001-0005-C01 „Развиване на Регионален исторически музей – Варна мултифункционално обществено пространство за наука, изкуство, култура и общуване“, финансиран по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г., Програма PA14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“. Цялата отговорност за съдържанието на онлайн платформата се носи от Регионален исторически музей-Варна и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази онлайн платформа отразява официалното становище на ФМ на ЕИП и Оператора на Програма PA14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“.

Регионален Исторически Музей – Варна © 2024 ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ

Софтуерна разработка и поддръжка от ASAP

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.